PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 17 – 24 marzec 2019

NIEDZIELA – 17.03.2019 – II Niedziela Wielkiego Postu

8.00
1. Za + Alojzego Mijacz na pamiątkę urodzin i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Helenę Biela w 30. dzień po jej śmierci.

10.30 Za ++ Leona Majowskiego w 8. rocznicę śmierci, rodziców, siostrę Marię Hudzikowską, Franciszka Mijacz, Mirosława Kowalczyk, Ryszarda Palusińskiego, Renatę Popek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci Bartosza Patryka Rosak i Nikodema Wenda, ich rodziców, chrzestnych i całej rodziny.

16.30 Za ++ Rafała Kasperczyk w rocznicę śmierci, jego rodziców Augustyna, Katarzynę Kasperczyk, Marię, Hermana, Franciszka Bartoszek, Martę, Piotra Wójcik, Bogusława Szczepański, Marię, Franciszka Jędryczka, Jana, Teresę, Lidię Promny, ++ z rodzin Kasperczyk i Bartoszek.

PONIEDZIAŁEK – 18.03.2019 – 

6.30 Za ++ Emanuela, Annę Przybyła, Fryderyka Swoboda i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Norberta Kowol w rocznicę śmierci, rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Marię, Pawła, Piotra Copik, Wilhelma, Edwarda Krawczyk, Różę, Henryka, Eugeniusza Jonda, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 19.03.2019 – Uroczystość św. Józefa

6.30 Za ++ Józefa Szołtysek na pamiątkę urodzin, Romana, Julię, Leona Szołtysek, Annę, Emanuela Musioł, Jadwigę, Alfonsa Włodarz, Gerarda Grodoń, Pawła Bartoszek, Anielę, Emanuela Macha, Genowefę, Henryka Ćmok i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Różę Czech w rocznicę śmierci, Jerzego, Kornelię Czech, Agnieszkę, Jana, Gotfryda Morawiec, Annę, Alojzego Niestrój, Adelajdę, Franciszka Musioł, Piotra, Annę, Pawła Nowak, ++ dziadków, Leona Nocoń, Anetę Waniek, Roberta Kaplik, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 20.03.2019 – 

6.30 Za ++ Helenę, Józefa Błaszczyk, Joachima, Rozalię, Wilhelma, Alojzego, Elfrydę Szołtysek, Leokadię, Franciszka Hopek, Rudolfa Widuch, Mariana Organiściok, Józefa Piecha i ++ dziadków.

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Dziękczynna z okazji 40. urodzin Katarzyny Falkus z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny.

CZWARTEK – 21.03.2019 – 

6.30 Za ++ Łucję, Wiktora Szołtysek, Łucję Szołtysek, Huberta, Marię Szczygieł, Henryka Kuchta, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Szołtysek, Kowol i Rybka.

18.00
1. Za ++ Stefana, Hildegardę, Józefa Widera, Agnieszkę Kochut, Gertrudę Rudzińską, Konrada, Otylię Kot, ++ dziadków, Sebastiana Pach, Łucję Hyba, Matyldę Kot, Lucjana, Helenę, Lidię, Jana, Michała, Zofię, Wilhelma, Balbinę Włodarz i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Łucję Michalską w rocznicę śmierci, męża Alfreda, dziadków, rodzeństwo, chrzestnych, Józefę, Jadwigę, Wacława Mizera, Leszka Krzywdę, ++ z pokrewieństwa Woźnica, Pyka, Żymełka, Gancarczyk, Michalski, Różę, Józefa Gabor i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 22.03.2019 – 

6.30 Za ++ Rudolfa Luks w rocznicę śmierci, żonę Teresę, Mariannę, Władysława, Edwarda Masłocha, Jacka Barańczyk, ++ z rodzin Luks, Masłocha, Janota, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 
1. Za + ojca Alojzego Paździor na pamiątkę urodzin, ++ dziadków Paździor, Badura, Kołodziej i Kula.
2. Za ++ Piotra Nowak w rocznicę śmierci, Annę, Pawła Nowak, Agnieszkę, Jana, Gotfryda Morawiec, Różę, Jerzego Czech, ++ dziadków, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Morawiec, Herisz, Paździor, Roberta Kaplik, Jadwigę Kiełkowski, Arka Szwajnoch, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 23.03.2019 – 

6.30 Za ++ Wincentego, Julię Kołodziej, Romana, Alojzego, Adama, Różę, Marię, Szczepana Szukała, Alfonsa, Emę, Huberta Kurpas, Agnieszkę, Franciszka Macha i ++ z pokrewieństwa.

15.00 Do MB Częstochowskiej, Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 70-tych urodzin Małgorzaty Duda, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę dla całej rodziny.

18.00
1. Za ++ Julię, Pawła, Marię, Emila, Alfonsa, Amandę Belok, Czesława, Klaudię Reszel, ich rodziców i rodzeństwo, Katarzynę, Teresę, Józefa Reszel, Grzegorza, Mieczysława Pierzyna, Cecylię, Mieczysława Kowalczyk, Urszulę, Stefana Króliczek, Gertrudę Kraiński, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Romana Szołtysek na pamiątkę urodzin, jego rodziców Gertrudę, Franciszka, teścia Ewalda Szołtysek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 24.03.2019 – III Niedziela Wielkiego Postu 

8.00 O radość życia wiecznego dla + Heleny Biela od rodzin Szczyrba, Musioł i Wyrobek.

10.30 Za ++ Weronikę, Klarę, Franciszka Roter, Wandę, Pawła Bąk, Teresę, Ewalda, Alfreda Hynisz, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Leon Kowol, Marcel Wicik, Jakub Szołtysek, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Helenę, Ryszarda, Teresę, Jadwigę, Martę Matula, 3 synów, Jana Liwa i dusze w czyśćcu cierpiące.