PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 17 – 24 marzec 2024

NIEDZIELA – 17.03.2024 – V Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Marię Łukwiński w rocznicę śmierci, męża Franciszka, syna Leona, wnuka Ryszarda Łukwiński, Stanisławę, Stefana Nagengast, 2 siostry, 3 braci, 2 bratowe, 2 szwagrów, dziadków, Marka Herisz, ks. Jana Jabłońskiego, ++ z rodzin Łukwiński, Nagengast, Jachnik, Malik, Pyka, Kot i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Jana Żymełka, rodziców Marię, Sylwestra w rocznicę śmierci, Łucję, Konrada Szołtysek, Amalię Mryka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Szołtysek, Mryka i Żymełka.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Milana Jagiełko, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Martę, Szczepana, Hannę, Katarzynę, Wilhelma Achtelik, Zofię, Konstantego Długaj, ++ z rodzin Długaj, Bednarczyk, Kowol, Hynisz, Badura, dziadków Zofię, Władysława Copija i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PONIEDZIAŁEK – 18.03.2024 –

6.30

18.00 Za ++ Norberta Kowol w rocznicę śmierci, rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

 

WTOREK – 19.03.2024 – Uroczystość św. Józefa

6.30 Za + Alicję Gołąb od Wspólnoty Różańcowej.

18.00
1. Do św. Józefa w intencji wszystkich chłopców, młodzieńców i mężczyzn parafii.
2. Za + Alicję Gołąb od koleżanek i kolegów z rocznika 1954.

 

ŚRODA – 20.03.2024 –

6.30

17.00 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 50. rocznicy urodzin Grzegorza Woźnica, z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla całej rodziny.

 

CZWARTEK – 21.03.2024 –

6.30 Za ++ Łucję Michalską w rocznicę śmierci, męża Alfreda, rodziców, teściów, rodzeństwo, chrzestnych Szołtysek, ++ z rodzin Mizera, Michalski i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Stefana Widera w rocznicę śmierci, rodziców Hildegardę, Józefa Widera, Agnieszkę Kochut, Gertrudę Rudzińską, Rysia Pach, jego ojca, Konrada, Otylię Kot, ++ dziadków, Łucję Hyba, Matyldę Kot, Lucjana, Helenę, Lidię, Jana, Zofię, Michała, Wilhelma, Magdalenę, Balbinę Włodarz i ++ z pokrewieństwa.

 

PIĄTEK – 22.03.2024 –

6.30 Za ++ Łucję, Wiktora, Stefana Szołtysek, Łucję Szołtysek, Huberta, Marię Szczygieł, Henryka Kuchta, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Szołtysek, Kowol i Rybka.

18.00 Za ++ Rudolfa Luks w rocznicę śmierci, żonę Teresę, Mariannę, Władysława Masłocha, ++ dziadków, Jacka Barańczyk, ++ z rodzin Luks, Masłocha, Janota, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA – 23.03.2024 –

6.30 Za ++ ojca Alojzego Paździor na pamiątkę urodzin, dziadków Kołodziej, Kula, Paździor i Badura.

18.00 Za ++ Różę, Joachima, Jana, Janinę Musioł, Ewalda, Marię, Franciszka, Piotra Brosz, Różę Rajca, Józefa Organiściok, Sebastiana Wróbel, ++ z rodzin Musioł, Szołtysek, Kotyczka i Mryka.

 

NIEDZIELA – 24.03.2024 – Niedziela Palmowa

8.00 Za ++ Bernarda Wilk w rocznicę śmierci, Alfreda, Adolfa, Marię, Leokadię, Marcina Wilk, Elżbietę, Henryka, Rafała Stalica, Franciszkę Macha, Gertrudę, Wincentego Kraiński, Annę, Tomasza Mryka, Małgorzatę, Józefa Kruszyna, Agnieszkę, Pawła Nocoń, Jadwigę, Pawła Drobik, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ Annę, Gerarda, Emila, Eryka Bujara, syna Damiana, Jana, Leokadię Mryka, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Elżbietę, Ernesta Kaczmarek, Różę, Adolfa Kurpas, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Jachnik, Chwiołka i ++ kapłanów.

12.00 Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy z prośbą o zdrowie dla Małgorzaty Duda z okazji 75. urodzin oraz Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Łucjana Mryka w 3. rocznicę śmierci, rodziców Anielę i Henryka Mryka, Annę, Henryka Kandziora, Jana, Annę Połap, Pawła Bartoszek i ++ dziadków.