PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 18 – 25 listopad 2018

NIEDZIELA – 18.11.2018 – XXXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Franciszka, Teofila, Martę, Olgę Mijacz, Eryka, Herberta, Henryka, Matyldę, Jadwigę Hahn, Leona Majowskiego, ++ rodziców, Jana, Teresę, Ernesta, Lidię Promny, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marty Pawlas z okazji 18-tych urodzin.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Kajetana Woźnica, Miłosza Piecha, ich rodziców, rodzeństwo, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Henryka, Różę, Eugeniusza Jonda, ++ z rodzin Jonda i Podsiadło oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 19.11.2018 – 

6.30 Za ++ Kunegundę, Jana Zawisza, Ryszarda, Różę, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Ryszarda, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Leokadię, Jana Mryka, Teresę Matula, Piotra, Franciszka Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Zawisza, Lempa, Kuberek, Mryka, Falkus, Galwas, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Erykę, Romana, Franciszka, Gertrudę Macha, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Florentynę, Leopolda, Stefana Tomecki, Anielę, Franciszka Loska, Alojzego Bryłka, Edwarda, Anielę, Józefa, Herberta Loska, Franciszka, Piotra Roj, ++ z pokrewieństwa Mierzwa, Skiba i Macha.
2. Za ++ Waldemara, Jerzego, Annę, Jerzego Gawliczek, Zofię, Alojzego Nalepa, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Grzegorza Romik od kolegów i koleżanek z rocznika 1964.

WTOREK – 20.11.2018 – Wsp. św. Rafał Kalinowskiego

6.30

18.00
1. Za ++ Norberta Kowol na pamiątkę urodzin, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Eugeniusza Jagła, Elżbietę, Herberta Gajda, ++ dziadków, Pawła Szymeczko, ++ z rodzin Paździor, Kuchta, Ratka, Szołtysek i Gajda.

ŚRODA – 21.11.2018 – Wsp. Ofiarowania NMP

6.30

17.00
1. W intencji ministrantów i ich rodzin z okazji wspomnienia św. Tarsycjusza.
2. O Boże błogosławieństwo w intencji członków Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.

CZWARTEK – 22.11.2018 – Wsp. św. Cecylii

6.30

18.00
1. O Boże błogosławieństwo, przez wstawiennictwo św. Cecylii w intencji chórzystów, ich rodzin, członków wspierających i organistów, a także o wieczną radość dla ++ członków Chóru „Cecylia”: Dominika Spadek, Horsta Koim, Zbigniewa Romik, Joachima Kowol, Ernesta Promny, Edmunda Szołtysek, Wiktora Szołtysek, Rozalię Jojko, Matyldę Janota, Marię Janota, Różę Gajda, Agnieszkę Mijacz, Anielę Romik, Łucję Michalski, Łucję Szołtysek, Irenę Furgoł, Martę Wendler i Irenę Długaj.
2. Za + Jana Kopel na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Kopel, Kubiesa, Gołeczka i Pyka.

PIĄTEK – 23.11.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Horsta Koim w rocznicę śmierci, żonę Marię, Leokadię, Wincentego Musioł, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Koim, Musioł i Nocoń.
2. Za ++ Ernesta Promny na pamiątkę urodzin, jego rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 24.11.2018 – Wsp.św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

6.30 Za ++ Marię, Roberta, Gerarda, Marka Herisz, Kornelię, Joachima Wypiór, Annę, Wilhelma Kisiel, Jana Sadecki, Gertrudę, Alfonsa, Stefana Krzysteczko, ++ dziadków z rodzinh Morawiec, Paździor, Kisiel i Herisz.

18.00
1. Za ++ Cecylię, Henryka Wranik, ich rodzeństwo, Marię, Tadeusza Wranik, Marię, Antoniego, Kazimierza Strojny, Edmunda Kowol, Annę, Alojzego Kula, Tadeusza Toman, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Annę Piecha w 6. rocznicę śmierci, męża Józefa, teściów Krystynę, Stefana Badoń, dziadków Marię, Alojzego Dudek, Jadwigę, Joachima Piecha, Czesława Zalewskiego i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 25.11.2018 – XXXIV Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów listopada.

10.30
1. Za parafian w rocznicę poświecenia kościoła.
2. W intencji Małgorzaty Sary z okazji 18-tych urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz potrzebne Dary Ducha Świętego w dorosłym życiu.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 60-tej rocznicy ślubu Anny i Norberta Walus, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Gabriel Szołtysek.

16.30 Za + Arkadiusza Falkus w 12. rocznicę śmierci, + ojca Ryszarda i ++ z pokrewieństwa.