PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 19 – 26 kwiecień 2020

NIEDZIELA – 19.04.2020 – Niedziela Miłosierdzia Bożego

8.00 O wieczną radość za + Edwarda Brzoska na pamiątkę urodzin oraz ++ z rodzin Brzoska, Moryson, Pakura i Grzegorzyca.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Częstochowskiej w duchu wdzięczności za otrzymane łaski w 25. rocznicę ślubu Danuty i Marka Mryka, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny.

12.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Woźnica.
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Kai Kowalskiej, jej rodziców i chrzestnych.

16.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.

PONIEDZIAŁEK – 20.04.2020 – 

6.30 Za + Jana Pawlas od rodzin Mrozek, Nowak, Gorczowski i Rybka.

18.00
1. Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy, św. Marty, Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą oraz Dary Ducha Świętego dla Marty Szołtysek z okazji 18. rocznicy urodzin oraz błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny.
2. Za ++ Henryka Kuchta, Łucję Szołtysek, Grzegorza Krzysteczko.

WTOREK – 21.04.2020 – 

6.30 Za ++ Roberta Długaj, rodziców, rodzeństwo, teściów, Annę Woźnica i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Zofię, Jana, Erwina, Elżbietę Richter, Agnieszkę, Pawła Niedziela, Gertrudę, Stanisława Mrozek, Dariusza Cieszewskki, Alfreda Teichgraber oraz ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 22.04.2020 – 

6.30 O błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w rodzinach Hynisz i Michalak.

17.00
1. Za ++ Herberta Gajda na pamiątkę urodzin, żonę Elżbietę, Teresę, Emila Pyka, Henryka Noglik, Martę, Ernesta, Ludwika, Rainholda Kula, ++ dziadków i ++ kapłanów.
2. Za ++ Irenę Omozik w rocznicę śmierci, jej rodziców, teściów, ++ z rodzin Omozik, Kowol, Szołtysek, Lazar i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 23.04.2020 – Uroczystość św. Wojciecha

6.30 Za ++ Łucję, Władysława Kołodziej, Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Kula, Szołtysek, Fajkis i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Martę, Józefa, Gertrudę Woźnica, Jana, Marię, Józefa Pawlas, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Pawła Malik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, Stefana Kurpas, ++ dziadków, chrzestnych, sąsiadów, kapłanów, nauczycieli, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Sebastiana Wróbel na pamiątkę urodzin.

PIĄTEK – 24.04.2020 – 

6.30 Za ++ Alfreda, Ewalda, Teresę Hynisz, Stefanię Bogusiewicz, Annę, Stefana, Janusza, Danutę, Dariusza Świtalski, Halinę, Sylwestra Bogaszewicz, Zygfryda, Małgorzatę Rusin.

18.00
1. Za ++ Marię, Wilhelma Rybka, Edwarda, Henryka, Gertrudę Kula, ++ dziadków, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Arkadiusza Falkus i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Leona Skiba w rocznicę śmierci, ++ rodziców Helenę, Romana Skiba, teściów Katarzynę, Bronisława Mentel, ++ z rodzin Skiba, Nocoń, Gonsior, Mentel, Knapczyk, Moc oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 25.04.2020 – Święto św. Marka

6.30 Za + mamę Kornelię na pamiątkę 90. rocznicy urodzin, ojca Jana, ++ dziadków, teścia i ++ z pokrewieństwa.

13.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy i św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski dla Jerzego i Magdaleny Niedziela z okazji 50 lat małżeństwa, prosząc o zdrowie, opiekę Bożą dla nas i całej rodziny.
2. Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za 50 lat małżeństwa Róży i Stefana Rybka, z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla jubilatów i całej rodziny.

18.00
1. Za + Krystiana Koim w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców Marię i Horsta Koim.
2. Za ++ Pawła, Anielę, Henryka, Łucję Domin, Matyldę, Eryka Hahn, dziadków, Franciszka Kozubek, Janinę Piecha, Ignacego Bartoszek, Erykę, Wilhelma Musioł, ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 26.04.2020 – III Niedziela Wielkanocna

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów kwietnia.

10.30 Za ++ ojca Romana Bartoszek na pamiątkę urodzin, dziadków, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Słupik, Lempa, Mryka, Gancarczyk, Falkus, Strzodka, Jędryczka i Bujara.

12.00  O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Bruna Krzysteczko, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Zofię, Pawła, Jana Mryka, Anielę, Stanisława, Edwarda Deszczyński, Kazimierę, Jana Stalica, Gerarda Nocoń, dziadków, ++ z pokrewieństwa Kowol, Unfericht, Uciecha i Macha.