NIEDZIELA – 19.05.2024 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

8.00 Za ++ Konrada Nocoń w rocznicę śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, Marię, Franciszka, Anielę, Alfreda, Annę, Stanisława Woźnica, Magdalenę, Benedykta, Gertrudę, Antoniego Swoboda, Gertrudę Kucz, ++ z pokrewieństwa Woźnica, Nocoń, Swoboda, Lipa i Tabath.

11.00 Suma odpustowa – Za parafian.

16.30 Za ++ Huberta, Józefa, Helenę Piecha, Annę, Jerzego Kowol, Józefa Kowol, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę, Ryszarda Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Piecha, Kowol, Zaczek, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 20.05.2024 – Święto NMP Matki Kościoła

6.30

18.00 Za ++ Wilhelma, Rozalię, Joachima, Alojzego, Elfrydę Szołtysek, Alojzego, Mariana, Otylię, Wincentego Organiściok, Justynę, Wiktora Szołtysek, Marię, Franciszka Fajkis, Marcina Promny, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Organiściok, Fajkis, Musioł, Mika i ++ kapłanów.

WTOREK – 21.05.2024 – Wsp. św. Jana Nepomucena

6.30 Za ++ Elżbietę, Emilię, Wilhelma Długaj, ++ z rodzin Kołodziej, Matuszczyk, Janota, Luks, Długaj, Achtelik, Bednarczyk i Kowol.

8.00 W intencji uczniów, nauczycieli, wychowawców i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II z okazji patronalnego święta.

18.00 Za ++ Jadwigę, Herberta Hahn, ich rodziców, Gertrudę, Romana Henisz, Wiktorię, Pawła, Franciszka Jachnik, Elżbietę, Łucję, Huberta Nizor, Stanisława Niedźwiedzkiego, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 22.05.2024 –

6.30

17.00 Za ++ Damiana, Jadwigę, Alfreda Szołtysek, Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę, Rudolfa Luks, Stefana Woźnica, Marię, Ryszarda Hudzikowski i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 23.05.2024 – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego w Wiecznego Kapłana

6.30 Za ++ Otona, Gertrudę, Bolesława Bryłka, Dariusza, Władysława, Piotra, Stanisława, Bronisławę Sarkowicz, Andrzeja, Jana Muszalik i dusze w czyśćcu przebywające.

18.00 Za ++ Benedykta Nocoń w rocznicę śmierci, ojca Rafała, Marię, Alfreda Gancarczyk, Grzegorza Krzysteczko, Mariolę Szymecką, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Gancarczyk.

PIĄTEK – 24.05.2024 – Wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych

6.30 Z okazji Dnia Matki o wieczną radość nieba dla naszej mamy + Iwony Wawoczny.

18.00 Za ++ Alfonsa, Augustynę Woźnica, Emilię, Alojzego, Erwina Kalus, Janusza Promny, Agnieszkę, Stanisława Nieradzik, Zygmunta Adamski, Jerzego Frycz, Łucjana Mryka, Józefa Wiśniewski, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

SOBOTA – 25.05.2024 –

6.30 Za ++ Gertrudę Macha w rocznicę śmierci, męża Teodora, Alojzego, Zofię, Pawła Paździor, Annę, Franciszka Badura i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Roberta Długaj na pamiątkę 100. rocznicy urodzin, żonę Elżbietę, jego rodziców, rodzeństwo, teściów, Annę, Stanisława Woźnica, ++ z pokrewieństwa Długaj, Bednarczyk, Kowol, Achtelik i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 26.05.2024 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

8.00 Za ++ Alfreda, Bernarda, Adolfa, Marię, Leokadię, Marcina Wilk, Elżbietę, Henryka, Rafała Stalica, Franciszkę Macha, Gertrudę, Wincentego Kraiński, Małgorzatę, Józefa Kruszyna, Annę, Tomasza Mryka, Agnieszkę, Pawła Nocoń, Jadwigę, Piotra Drobik, Józefa Żogała, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ mamę Małgorzatę Domin z okazji Dnia Matki, ojca Pawła Domin, ++ dziadków i rodziców chrzestnych.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Wiktor Wicik, Paulina Dudek, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Helenę, Herberta, Teresę, Wiktora, Stefanię, Lucjana Szołtysek, Gertrudę, Pawła Swoboda, Gintra, Elżbietę, Eryka Hawlicki, Anielę, Ignacego, Weronikę, Edmunda Krzysteczko, Małgorzatę, Leona Krzysteczko i ++ z pokrewieństwa.

Po Mszy św.: Chrzest Święty – William Walczak.