PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 19 – 26 marzec 2023

NIEDZIELA – 19.03.2023 – IV Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Annę, Edmunda Wilczyński, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, Marię, Bernarda Pisarek, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Leona Majowskiego, rodziców, teściów, Marię Hudzikowską, Jana, Mirosława Kowalczyk, Ryszarda Palusińskiego, Renatę Popek, ++ z pokrewieństwa Majowski, Mijacz, Promny i Kaczmarski.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Jagody Mryka, jej rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Różę Czech w rocznicę śmierci, męża Jerzego, Piotra, Annę, Pawła Nowak, Agnieszkę, Jana, Gotfryda Morawiec, dziadków, bratową, szwagrów, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Morawiec, Paździor, Herisz, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PONIEDZIAŁEK – 20.03.2023 – Uroczystość św. Józefa

6.30 Za ++ Marię, Ignacego, Rafała Nocoń, Agnieszkę, Franciszka, Piotra Roj, ++ dziadków, chrzestnych i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Stefana, Hildegardę, Józefa Widera, Agnieszkę Kochut, Gertrudę Rudzińską, Ryszarda, Sebastiana Pach, Konrada, Otylię Kot, ++ dziadków, Łucję Hyba, Matyldę Kot, Lucjana, Helenę, Lidię, Jana, Zofię, Michała, Wilhelma, Magdalenę, Balbinę Włodarz i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Emilię, Edwarda, Bernarda Bartoszek, Roberta Szołtysek, Adama, Pawła, Zbigniewa Piekara, dziadków Szołtysek, Krzysteczko, Piekara, Olszowski, ++ z pokrewieństwa Szołtysek i Krzysteczko.

 

WTOREK – 21.03.2023 –

6.30 Za + Annę Mryka w 30. dzień po śmierci.

18.00 Za ++ mamę Łucję Michalską w rocznicę śmierci, ojca Alfreda, dziadków, rodzeństwo, chrzestnych, teściów Mizera, ++ z rodzin Mizera, Michalski, Gancarczyk, Żymełka, Pyka, Pierchała, Niemiec i Gabor.

 

ŚRODA – 22.03.2023 –

6.30 Za + Cecylię Nocoń od sąsiadów z ul. Leśnej i Wolności.

17.00
1. Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za 70 lat życia Marii Szymeczko, z prośbą o błogosławieństwo i opiekę dla całej rodziny.
2. Za ++ Pawła Szymeczko w rocznicę śmierci, Zofię, Alfonsa, Rudolfa Szymeczko, Cecylię, Roberta Papkala, Andrzeja Glik, Czesława Grabiński, Czesława Mercik, Teresę, Alfonsa Szwamberger, Teresę, Pawła Roik, Krystiana Mierzwa, ++ sąsiadów, kuzynów i ++ z pokrewieństwa.

 

CZWARTEK – 23.03.2023 –

6.30

18.00
1. Za ++ Rudolfa Luks w rocznicę śmierci, żonę Teresę, Mariannę, Władysława Masłocha, ++ dziadków, Jacka Barańczyk, ++ z rodzin Luks, Masłocha, Janota, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ ojca Alojzego Paździor na pamiątkę urodzin, dziadków Kołodziej, Kula, Paździor i Badura.

 

PIĄTEK – 24.03.2023 –

6.30

18.00
1. Za ++ Annę, Gerarda, Emila, Eryka, Damiana Bujara, Jana, Leokadię Mryka, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Elżbietę, Ernesta Kaczmarek, Adolfa, Różę Kurpas, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Jachnik, Chwiołka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Agnieszkę Szary w rocznicę śmierci, rodziców Joannę, Alfreda Pecel, Elżbietę, Paulinę, Piotra Szary, Zygmunta Górski, ++ z rodzin Szary, Bartoszek, Hudak i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA – 25.03.2023 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

6.30

9.00

18.00
1. Za ++ męża Jana Żymełka na pamiątkę urodzin, rodziców Marię, Sylwestra w rocznicę śmierci, Łucję, Konrada Szołtysek, Amalię Mryka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Pawła Bednarczyk na pamiątkę urodzin, rodziców, Zofię, Konstantego Długaj, ++ z rodzin Długaj, Kowol, Achtelik, Hynisz i Drażyk.

 

NIEDZIELA – 26.03.2023 – V Niedziela Wielkiego Postu

8.00 W intencji solenizantów marca.

10.30 Za + Renatę Podsiadło na pamiątkę urodzin, ++ rodziców Różę i Henryka Jonda, brata Eugeniusza, teściów Helenę i Józefa Podsiadło oraz ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Bernarda, Alfreda, Adolfa, Marię, Leokadię, Marcina Wilk, Henryka, Elfrydę, Rafała Stalica, Józefa Żogała, Annę, Tomasza Mryka, Gertrudę, Wincentego Kraiński, Franciszkę Macha, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.