PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 2 – 9 wrzesień 2018

NIEDZIELA – 02.09.2018 – XXII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę Matula, Michała Rosa, Teresę, Rudolfa Luks, ++ dziadków, ks. Jana Kurpas, ++ z rodzin Janota, Matula, Falkus, Kołodziej, Pilny, ++ kapłanów i siostry zakonne.

10.30 O Boże błogosławieństwo w intencji Klubu LKS „Tempo” Paniówki.

12.00 Za parafian.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Jagoda Wenda.

16.30 Za ++ rodziców Teresę, Ewalda Hynisz, Gerarda Woźnica, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Hynisz, Woźnica, Mijacz, Kopernik, Szołtysek, Kowol, Kostrz, Rusin, Rudnik, Matuszewski i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 03.09.2018 – Wsp. św. Grzegorza Wielkiego

6.30 Za ++ Władysława, Dariusza, Piotra, Stanisława, Bronisławę Sarkowicz, Gertrudę, Ottona Bryłka, Andrzeja, Jana Muszalik i dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 Przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II o błogosławieństwo Boże i wszelkie dary Ducha Świętego na rozpoczynający się nowy rok szkolny dla całej społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach.

18.00
1. Za ++ Annę, Eryka, Norberta, Franciszkę, Piotra, Alfreda, Halinę, Alojzego Kowol, ++ dziadków, Annę, Jana Zalewski, ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Bronisława Musioł na pamiątkę urodzin, jego rodziców, teściów, szwagra i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 04.09.2018 – 

6.30 Za ++ Genowefę, Antoniego, Franciszka, Ryszarda, Walentego, 2 żony Woźnica, Franciszka, Antoninę, Agnieszkę Krzysteczko, Jana Malcherek, Henryka, Olgę, Leona Kłos, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśććcu sierpące.

18.00 Za ++ Edwarda Loska w 19. rocznicę śmierci, żonę Anielę, syna Józefa i Herberta, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Karola Mryka, Olgę Tkocz, Erykę, Romana Macha, Alojzego Bryłka, ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 05.09.2018 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ ojca Franciszka Badura na pamiątkę urodzin, żonę Annę, Alojzego Paździor, Władysława, Marię Kozioł, Krystynę, Jana, Edwarda, Zofię, Wojciecha, Wiktorię, Władysława, Irenę, Tadeusza Wawro, ++ z pokrewieństwa Badura, Kozioł i Rybka.
2. Za ++ Genowefę, Romana Nocoń, Teresę, Rudolfa Badoń, Krystynę, Stefana Badoń, Jadwigę Wyciślik, Annę, Józefa Piecha, ++ krewnych, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + Teresę Matula w 30. dzień po jej śmierci.

CZWARTEK – 06.09.2018 – 

6.30 Za ++ Franciszka, Piotra, Franciszka, Waleskę, Annę, Józefa Roj, Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Teresę Matula, Erykę, Romana Macha, Ludwika, Janinę Kowol, Ignacego Nocoń, Henrykę, Józefa Czermak, ++ z pokrewieństwa Roj, Falkus, Swoboda, Dyrbuś, Mierzwa i ++ kapłanów.

18.00 
1. Za ++ Rajmunda Szołtysek, jego rodziców, 2 braci, bratową, Franciszkę, Teodora Promny, 2 synów, synowe, wnuka Leona, ++ z rodzin Mryka, Szołtysek, Promny, ++ kapłanów, Teresę Matula i dusze czyśćcowe.
2. Za ++ Józefa Szołtysek w 4. rocznicę śmierci, Romana, Julię, Leona Szołtysek, Annę, Emanuela Musioł, Jadwigę, Alfonsa Włodarz, Gerarda Grodoń, Pawła Bartoszek, Anielę, Emanuela Macha, Genowefę, Henryka Ćmok i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 07.09.2018 – 

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli NSPJ.

14.00
Ślub: Robert Jajszczok – Alicja Bęben.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.
2. Za ++ Waldemara, Kazimierza i Wiktora Długaj oraz + z rodzin Długaj, Krzysteczko, Kowol i Achtelik.

SOBOTA – 08.09.2018 – Świeto Narodzenia NMP

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Różańca.

15.00 Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony.

18.00 Za ++ Jerzego, Hildegardę, Stanisława, Gerarda, Mirosława, Elfrydę, Irenę Musioł, Pawła, Gertrudę Kędziorczyk, Magdalenę, Alojzego Nocoń, Różę Alojzego, Antoniego Sikora, Mariana Nieroba, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 09.09.2018 – XXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Augustynę, Alfonsa Woźnica, Emilię, Alojzego, Erwina Kalus, Agnieszkę, Stanisława Nieradzik, Zygmutna Adamski, Jerzego Frycz, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

10.30 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa za otrzymane łaski dla Józefa Mrozek z okazji 70-tych urodzin, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w całej rodzinie.

12.00 Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy, św. Józefa jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50-tej rocznicy ślubu Bronisławy i Stefana Janota, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę na przyszłe lata dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Teresę Kaszek w rocznicę śmierci, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Kaszek, Kowol i Musioł.