PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 20 – 27 styczeń 2019

NIEDZIELA – 20.01.2019 – II Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ siostrę Mariolę Szymecką, ojca Edwarda, Alinę, Piotra Kostrz, Renatę Pyka, Alfonsa, Agnieszkę, Bernarda, Alojzego Mijacz, Bronisława, Marię Witała, Ludwika, Gertrudę Pyka, Andrzeja, Cecylię Szapoczka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Roberta Mryka w rocznicę śmierci, żonę Jadwigę, syna Zygmunta, Ludwika, Marię Skrzypczyk, Adelę, Erwina Franik, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Marcel Kieczka, Jan Wójcik, ich rodziców i chrzestnych.

16.30

PONIEDZIAŁEK – 21.01.2019 – Wsp. św. Agnieszki 

6.30 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Jakuba Musioł z okazji 5-tych urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

18.00
1. Za ++ rodziców Franciszkę, Wilhelma Malik, Ernesta, Martę Słupik, Wandę, Gerarda Szołtysek, Józefa, Mariana Krawiec, ++ dziadków, Romana Bartoszek, Benedykta Kupka, Alojzego Winkler, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Łukwiński, Kot, Pyka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Marię Żymełka od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.

WTOREK – 22.01.2019 – 

6.30

18.00 Za ++ Pawła, Franciszkę, Stanisława, Różę Bartoszek, Serafinę, Alojzego Długaj, Marię, Jana Gawlas, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, ++ z rodzin Bartoszek, Musioł, Pawlas, Długaj i Gawlas.

ŚRODA – 23.01.2019 – 

6.30 Za ++ Antoniego, Walerię, Konrada, Norberta Żymełka, Annę, Jana, Emiliana Sigulski, Pawła Bartoszek, Ernesta Promny oraz ++ z pokrewieństwa.

17.00
1. Za ++ Rajmunda Szołtysek, jego rodziców Marię i Wiktora, 2 braci i bratową Marię, Franciszkę, Teodora, Romana, Alojzego, 2 synowe i wnuka Leona Promny, Annę, Józefę Oskara Mryka, ++ dziadków, Gertrudę, Konrada, Teodora, Szołtysek, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Kazimierza Długaj w 5. rocznicę śmierci, Waldemara, Wiktora Długaj, Józefa Jadasz i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 24.01.2019 – Wsp. św. Franciszka Salezego

6.30 Za ++ Marię, Józefa Pawlas, Martę, Józefa, Gertrudę Woźnica, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Pawła Malik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, ++ dziadków, sąsiadów, kapłanów, ++ z pokrewieństwa Pawlas, Woźnica, Kasperczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji ks. Sebastiana Heliosza z okazji urodzin od parafian.
2. Za ++ Bronisława Musioł w rocznicę śmierci, jego rodziców i teściów.

PIĄTEK – 25.01.2019 – Święto „nawrócenia” św. Pawła

6.30 Za ++ Franciszka, Gertrudę Włodarz, Małgorzatę, Jerzego Swoboda, Alfreda, Ryszarda, Martę, Romana Teichgraber, Jadwigę Finke, Benedykta Swoboda, ++ dziadków, Franciszka, Agnieszkę Mijacz, Edwarda Owczarek, ++ kapłanów, ++ z pokrewieństwa Włodarz, Swoboda, Pakura i Teichgraber.

18.00
1. Za ++ Franciszka, Łucję, Herberta Musioł, Stefana, Klarę Musioł, dziadków Swoboda, Musioł i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Romana Szołtysek w 4. rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę, Franciszka, teścia Ewalda Szołtysek i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 26.01.2019 – Wsp.św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

6.30 Za + Marię Żymełka od Wspólnoty Żywego Różańca.

18.00
1. O dar życia wiecznego dla + Anieli Loska w 1. rocznicę śmierci.
2. Za ++ Pawła, Zofię, Alojzego Paździor, Henryka, Jadwigę, Antoniego, Konrada, Leonarda, Antoniego, Urszulę Kuchta, ++ dziadków, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Eugeniusza Jagła, Roberta Pyka, Łucję Szołtysek, ++ z rodzin Morawiec i Herisz.

NIEDZIELA – 27.01.2019 – III Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów stycznia.

10.30 Za ++ Annę, Wacława Głuch, rodziców, rodzeństwo, Sebastiana, Jerzego Janyga, Jadwigę, Pawła Kotyczka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Tadeusz Bartnicki.

12.00 

16.30 Za ++ Bernarda Szołtysek w rocznicę śmierci, rodziców, teściów, ++ z rodziny Szołtysek i dusze w czyśćcu cierpiące.