PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 20 – 27 wrzesień 2020

NIEDZIELA – 20.09.2020 – XXV Niedziela Zwykła

8.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Janiny i Marka Dylus z okazji 40. rocznicy ślubu oraz całej rodziny.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 60. rocznicy urodzin Sylwestra Masłocha, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla solenizanta oraz całej rodziny.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Dawida Teichgraber, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Karolinę Lauterbach na pamiątkę 25. rocznicy urodzin, dziadków Marię i Gerarda Lauterbach, Gintra Galwas, ++ z pokrewieństwa Lauterbach, Galwas i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 21.09.2020 – Święto św. Mateusza

6.30 Za + Aleksandra Marzec od sąsiadów z ul. Dworskiej i Krótkiej.

18.00
1. Za ++ Wiktora, Łucję Szołtysek, Huberta, Marię, Stanisława Szczygieł, Łucję Szołtysek, Edwarda Kula, Helenę, Zygfryda Musioł, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Rybka, Kowol, Szołtysek i ++ kapłanów.
2. Za + Edmunda Jachnik od sąsiadów z ul. Wiśniowej, Zabrskiej i Powstańców Śląskich.

WTOREK – 22.09.2020 – 

6.30 Za ++ Antoniego, Marię, Alojzego, Rafała, Benedykta, Łucję Szołtysek, Juliusza, Barbarę, Emilię, Alojzego, Augustyna, Alfreda, Łucję Michalski, Piotra, Annę Żymełka, Bernarda, Franciszkę Kowol, Katarzynę, Henryka Lazar, Alfreda, Marię Gancarczyk, Ludwika, Gertrudę, Renatę, Tadeusza Pyka, Tomasza Mryka, Horsta Marię Koim, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Grzegorza Krzysteczko, Benedykta Nocoń, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za + Magdalenę Nieradzik w 1. rocznicę śmierci i + męża Henryka.
2. Za + Edmunda Jachnik w 30. dzień po śmierci.

ŚRODA – 23.09.2020 – Wsp. św. Ojca Pio

6.30 Za ++ męża Ryszarda Falkus na pamiątkę 30. rocznicy śmierci, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Różę, Ryszarda, Henryka, Martę, Józefa, Klarę Lempa, Kunegundę, Jana Zawisza, Leokadię, Jana Mryka, Teresę Matula, Franciszka, Piotra Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Falkus, Mryka, Lempa, Kuberek, Galwas, Rybka, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu.

17.00
1. Za ++ Teresę Szczygieł w rocznicę śmierci, rodziców Szczygieł i Zaszkodny, Remigiusza Szczygieł i Mariana Stypuła.
2. Za ++ Annę, Wiktora, Alfonsa, Alfreda, Martę, Pawła Pyka, Alojzego Nocoń, Gertrudę Słaboń, Paulinę, Antoniego Niedorny, Erykę Musioł, ++ z pokrewieństwa Pyka, Niedorny i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 24.09.2020 – 

6.30 Za ++ Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Alfreda Teichgraber, ich rodziców, rodzeństwo, Monikę Kozubek, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Jadwigę, Antoniego Finke, Małgorzatę Swoboda, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Józefa, Franciszka, Anielę, 2 synów, Kacpra, Zofię Szołtysek, Michała, Franciszkę, Pawła, Marię, Wojciechę Sobota, Helenę, Rudolfa Kupski, Amalię, Stanisława Okoń, Stanisława, Krystynę Sobota, Matyldę Piszczelok, Annę Kisiela, Helenę, Huberta Kotulla, Jana, Kornelię Ilnicki, Adelajdę Patoń, Stefanię Grymel oraz ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Sobota i Piszczelok.
2. Za + Eugeniusza Jonda w 5 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, Wilhelma, Edwarda Krawczyk, Henrykę Siedlaczek, Franciszka Kozubek, Tadeusza Maciorowski, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 25.09.2020 – 

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo Matki Bożej za rodziców i rodzeństwo dziecka utraconego prosząc o potrzebne łaski.

18.00
1. Za ++ Annę Szołtysek w rocznicę śmierci, męża Franciszka, córkę Helenę, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo i ++ sąsiadów.
2. Za + Urszulę Tabath od rodzin kapłanów i franciszkanów.

SOBOTA – 26.09.2020 – 

6.30
1. Za ++ Alojzego Paździor w rocznicę śmierci, Zofię, Pawła Paździor, Annę, Franciszka, Marię Badura, ++ z rodzin Macha, Jagła, Kuchta i Krzysteczko.
2. Za + Edwarda Wita w 30. dzień po śmierci.

18.00
1. Za ++ Teresę, Jana Kochanecki, rodziców, rodzeństwo, Michała, Marię, Franciszka Włodarz, Gintra Bartoszek, Krzysztofa Leszczyńskiego, rodziców, Emilię Bartoszek, męża i syna, ++ z pokrewieństwa Włodarz, Bartoszek, Kot, Wójcik i Kasperczyk.
2. Za + Tadeusza Pyka w 1. rocznicę śmierci, Renatę, Ludwika, Gertrudę Pyka, Cecylię, Andrzeja Szapoczka i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 27.09.2020 – XXVI Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów września.

10.30
1. Za ++ Lidię Gancarczyk w 5. rocznicę śmierci, męża Bernarda, Edwarda Kula, ++ z rodzin Gancarczyk, Kula, Szołtysek, Rybka, Michalski, Bartoszek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Jana Pawlas od braci górników.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu świętego: Kacper Kowalski, Laura Czaja, Maksymilian Szymon, Alicja Żur, ich rodziców, chrzestnych i rodzeństwo.

16.30 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 60. rocznicy urodzin Krystyny Gemander, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla solenizantki i całej rodziny.
Po Mszy św.: Chrzest św. – Amelia Witek.