PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 21 – 28 czerwiec 2020

NIEDZIELA – 21.06.2020 – XII Niedziela Zwykła

8.00 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie Danuty i Rafała Majowskich oraz Dary Ducha Świętego dla Łukasza i Krzysztofa.

10.30 Za ++ Tomasza, Romana, Marię Mryka, Martę, Wincentego Chwiołka, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Ludwika, Leona Pilny, Pawła, Jadwigę Kotyczka, Alfreda, Bernarda Wilk, Mariana Gonsior, Teresę, Bernarda Ciupka, ++ z pokrewieństwa Bujara, Jachnik, Musioł i Włodarz.

12.00  O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Karol Bober, Maja Wawoczny, Hubert Głodała, Iga Dragon, ich rodziców i chrzestnych.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Hanna Jojko

16.30 Za ++ Andrzeja Nowak w rocznicę śmierci, Zofię, Teodora Szołtysek, dziadków, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Anielę, Romana Fajkis, Helenę Biela i ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 22.06.2020 – 

6.30 Za ++ Piotra, Franciszka, Waleskę, Franciszka, Annę, Józefa Roj, Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Teresę Matula, Erykę, Romana Macha, Janinę, Ludwika Kowol, Ignacego Nocoń, Henrykę, Józefa Czermak, ++ z pokrewieństwa Roj, Swoboda, Dyrbuś, Mierzwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Gerarda Szołtysek w rocznicę śmierci, żonę Marię, braci Roberta i Rajmunda, ++ rodziców, dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.
2. Za ++ Jana Bartoszek, Teodora Fajkis w rocznicę śmierci, Otylię Stefana, Franciszka, Marię Fajkis, Ignacego, Józefę Musioł, Stanisława, Martę, Ewalda, Łucję Bartoszek, Józefa Korcela, Józefa, Anielę Szołtysek, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka, Czerner i Suliga.

WTOREK – 23.06.2020 – 

6.30 Za ++ Teodora, Gertrudę Kurpas, Franciszka, Antoniego, Pawła, Otylię Kasperczyk, ++ z pokrewieństwa Kasperczyk, Roj i Musioł.

18.00
1. Za ++ Pawła, Weronikę, Ryszarda, Romana Bartoszek, Gertrudę, Izydora, Józefa Cholewa, ++ dziadków, Józefa Stabik, Henryka Janoszczyk, Konrada Żymełka i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + ks. Henryka Sajdoka.

ŚRODA – 24.06.2020 – Urocz. Narodzenia św. Jana Chrzciciela 

6.30 Za ++ Alojzego Roj w rocznicę śmierci, syna Pawła, rodziców, teściów, dziadków z obu stron, siostry, braci, bratowe, szwagrów, Konrada Papkala, ++ z pokrewieństwa Roj, Jachnik, Chwiołka, Bujara, Kołodziej, Fajkis, Malina i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00
1. Za ++ Teresę Luks w rocznicę śmierci, męża Rudolfa, ++ dziadków, ++ z rodzin Luks, Janota, Masłocha i Kołodziej.
2. Za ++ Wilhelma, Marię Rybka, Tadeusza, Gertrudę, Jana Grabiec, Arkadiusza, Ryszarda Falkus, Edwarda Kula, ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 25.06.2020 – 

6.30 Za ++ Dariusza w rocznicę śmierci, Romana, Ryszarda, Edmunda, Waleskę Jendrychowski, Konrada, Marię, Eryka Sobczyk, Zygmunta, Elżbietę, Kazimierza Giełda, Henryka Stareczek, ++ dziadków, ++ z rodzin Jendrychowski, Sobczyk, Mandrela, Roj i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Franciszka Jędryczka w 10. rocznicę śmierci, żonę Marię, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Jana, Leokadię Mryka, Józefa, Stefana, Gertrudę Strzodka, Eryka Bujara, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Elfrydę, Rafała Kasperczyk, Marcina Promny, ++ kapłanów, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Fajkis i Kuchta.
2. Za ++ Ewalda, Teresę Hynisz, Gerarda Woźnica, Leona Rudnik, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Hynisz, Woźnica, Mijacz, Kopernik, Matuszewski, Rudnik, Szołtysek, Kowol, Kostrz, Rusin, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 26.06.2020 – 

6.30 Za ++ Franciszkę Krzysteczko w rocznicę śmierci, męża Józefa i rodziców z obu stron.

18.00 Za ++ Alfreda, Stanisława, Annę, Franciszka Kowol, Henryka, Jana, Martę Górecki, Huberta, Jana Wolny, ++ dziadków z obu stron.

SOBOTA – 27.06.2020 – 

6.30 W intencji pielgrzymujących co roku na Jasną Górę.

18.00
1. Dziękczynna za 25 lat małżeństwa Adama i Ewy.
2. Za ++ Zygmunta Szindler, Marię, Teofila Matula, Annę, Karola, Romana Roskosz, Martę, Ludwika Wróblewski, Teresę, Romana, Marcina Winkler, ks. Jana Kurpas, Halinę, Alojzego Kowol, Wiesława Jaszkowic, Janusza Głodała, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Zofia Łożyńska.

NIEDZIELA – 28.06.2020 – XIII Niedziela Zwykła 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów czerwca.

10.30 Za ++ męża Henryka Malik w rocznicę śmierci, Jana, Pawła Malik, Franciszka, Agnieszkę, Alfonsa, Emanuela, Anielę Macha, Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, ++ dziadków, Romana Szukała, Marcina Malec, Janinę, Jana Nocoń, Leona Szołtysek i ++ z pokrewieństwa.

12.00  O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Miłosz Domagała, Franciszek Skutela, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Joachima, Matyldę, Anielę Kowol, Eryka Kruszyna, Urszulę Winszczyk, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.