PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 21 – 28 październik 2018

NIEDZIELA – 21.10.2018 – XXIX Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Jadwigę, Pawła Kotyczka, dziadków Kotyczka, Marię, Romana, Tomasza Mryka, Annę, Wacława Głuch, Różę, Joachima Musioł, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30
1. Za ++ Janusza Głodała w rocznicę śmierci, Julię Edwarda Głodała, Halinę, Alojzego Kowol, Bugusława Palenga, ks. Jana Kurpas, ++ dziadków, ++ z rodzin Kowol, Sztuba, Goławski, Nocoń i Szindler.
2. W intencji nowożeńców Aleksandry i Roberta Gajda oraz ich rodzin, z podziękowaniem rodzicom za dar życia, wiarę i trud wychowania.
3. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji dziecka do Chrztu Świętego Michała Tabath, jego rodziców, chrzestnych i bliskich.

12.00 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Fatimskiej i św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50-tej rocznicy ślubu Marii i Wiktora Jachnik, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę na przyszłe lata dla całej rodziny.

16.30 Za ++ rodziców Agnieszkę, Roberta Bartoszek, Szczepana, Jana, Annę Musioł, Mariana, Wiktora, Gerarda, Annę Buchała, ++ dziadków i ++ z rodzin Pilny, Musioł, Bartoszek i Ratka.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Antoni Garcorz.

PONIEDZIAŁEK – 22.10.2018 – Wsp. św. Jana Pawła II

6.30 Za ++ Gertrudę, Wilhelma, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę Swoboda, Jana, Różę Nocoń, ++ dziadków, Łucję, Wiktora, Łucję Szołysek, Edwarda Kula, Jana, Kunegundę Hirsz, Różę, Gertrudę, Józefa, Alojzego, Norberta Kot, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

18.00
1. Za ++ Jana, Andrzeja Muszalik, Ulryka Galański, Władysława Sarkowicz, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Alojzego, Annę Kula, Jana, Joannę, Pelagię Warzecha, ++ dziadków, Wincentego, Zofię, Irenę Ruda, Henryka, Cecylię Wranik, Pawła, Teresę Rybka, ++ z pokrewieństwa Kula, Krzysteczko i Warzecha.

WTOREK – 23.10.2018 – 

6.30 Za ++ Tomasza, Rozalię Pyka, Konrada Długaj, Zofię, Konstantego, 6 synów,, synową Elżbietę Długaj, Annę, Franciszka, Zygmunta, Mateusza Kowol, Martę Achtelik, Waldemara, Kazimierza Długaj, Marię Pilny, Karola Strzoda, Jana Lenża i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Pawła, Anielę Henryka, Łucję Domin, Matyldę, Eryka Hahn, ++ dziadków, Janinę Piecha, Ignacego Bartoszek, Wilhelma Musioł, ++ krewnych z obu stron, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Wiktora, Zofię, Eugeniusza, Wiesławę, Marię Słaboń, Adelajdę, Józefa Paszek, Pawła Mazurek, Ludwika, Józefa, Leona Pilny, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 24.10.2018 – 

6.30

17.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy w podziękowaniu za otrzymane łaski w rodzinie Foks, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2. Za ++ rodziców Wandę, Bernarda Podmarański, Zofię, Alojzego Nalepa, Waldemara Gawliczek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 25.10.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Alojzego, Wiktora, Józefę, Agnieszkę, Marię, Wincentego, Julię, Władysława, Łucję Kołodziej, Jana, Rozalię, Emilię, Stefana, Magdalenę Stachura, Elżbietę, Wilhelma Długaj, Małgorzatę, Pawła Swoboda, Annę, Pawła Janota, Monikę, Konrada Hawełka, Agnieszkę, Wiktora Morgała i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę w rodzinie Musioł.

PIĄTEK – 26.10.2018 – 

6.30 Za ++ Joachima Szołtysek w rocznicę śmierci, Rozalię, Wilhelma, Alojzego Szołtysek, Helenę, Józefa Błaszczyk, Leokadię, Franciszka Hopek, Rudolfa Widuch, Mariana Organiściok, Józefa Piecha, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Piotra Nowak na pamiątkę urodzin, jego rodziców, teściów, szwagrów, dziadków, ++ z rodzin Czech, Niestrój, Musioł, Morawiec, Paździor, Herisz, Roberta Kaplik, Jadwigę Kiełkowski, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ kapłanów i dusze w czyśćću cierpiące.
2. Za ++ Jana Morawiec w rocznicę śmierci, żonę Agnieszkę, syna Gotfryda, Piotra, Annę, Pawła Nowak, ++ dziadków, ++ z rodzin Czech, Musioł, Niestrój, Morawiec, Paździor, Herisz, Leona Nocoń, Anetę Waniek, Gertrudę, Henryka, Stefana Szołtysek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 27.10.2018 – 

6.30 Za ++ Józefa, Elżbietę, Marię, Józefa Mryka, Wiktora, Gertrudę Badura, Gretę Wita, Wiktora, Joannę Bryłka, Anielę, Ewalda Szymura, Elfrydę Kleczka, Anielę, Emila Michalski i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ syna Michała Rosa na pamiątkę urodzin, ojca Pawła Malik, Edwarda Rosa, Andrzeja Rożek i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Anetę Waniek w rocznicę śmierci, + ojca Leona i ++ dziadków z obu stron.
3. Za + Annę Szołtysek w 30. dzień po jej śmierci.

NIEDZIELA – 28.10.2018 – XXX Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów października.

10.30 Za ++ Tadeusza Wranik, jego rodziców, siostrę, szwagra, Henryka, Katarzynę Lazar, Irenę Omozik, Mariana Leszek, Eugeniusza Jarczyk, Andrzeja Talecki, ++ dziadków, rodziców chrzestnych i ++ sąsiadów.

12.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 60-tej rocznicy ślubu Gertrudy i Zdzisława Łukwińskich, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
2. Za ++ Marię, Franciszka, Leona, Ryszarda Łukwińskich, Stanisławę, Stefana, Jana, Zygmunta, Danutę, Agnieszkę Nagengast, Marię, Rudolfa Wilk, Gerarda Dawid, ++ dziadków z obu stron, Marka Herisz, ++ z rodzin Jachnik, Malik, Pyka i ++ kapłanów.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Maja Alicja Żur.

16.30 Za ++ Lidię Promny w 10. rocznicę śmierci, jej rodziców Agnieszkę, Stanisława Rożek, Jana, Teresę, Ernesta Promny, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Franciszka Mijacz, Zygmunta Kostka, Edwarda Harazim, Rafała Kasperczyk, ++ z pokrewieństwa Promny i Płaszczyk.