PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 22 – 29 marzec 2020

NIEDZIELA – 22.03.2020 – IV Niedziela Wielkiego Postu

8.00 W intencji Bartosza Rosak z okazji 2. urodzin z podziękowaniem za dar życia oraz otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego oraz w intencji rodziców na pamiątkę rocznicy z prośbą o dalszą opiekę.

10.30 Za ++ Rudolfa Luks w rocznicę śmierci, żonę Teresę, Mariannę, Władysława Masłocha, ++ dziadków, ++ z rodzin Luks, Janota, Masłocha, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Oliwii Kucharskiej i Melanii Garbarz, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Piotra Nowak w rocznicę śmierci, Annę, Pawła Nowak, Agnieszkę, Jana, Gotfryda Morawiec, Roberta Kaplik, Jadwigę Kiełkowski, ++ dziadków z rodzin Musioł, Niestrój, Morawiec, Paździor, Herisz, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 23.03.2020 – 

6.30 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla całej rodziny w trudnym dla wszystkich czasie próby.

18.00
1. Za ++ Józefa Szołtysek na pamiątkę urodzin, Romana, Julię, Leona Szołtysek, Annę, Emanuela Musioł, Jadwigę, Alfonsa Włodarz, Gerarda Grodoń, Pawła Bartoszek, Anielę, Emanuela Macha, Genowefę, Henryka Ćmok, Andrzeja Rozmus, Antoniego Liszok, Rudolfa Niemiec i ++ z pokrewieństwa.
2.Za ++ Romana Szołtysek na pamiątkę urodzin, jego rodziców Gertrudę, Franciszka, teścia Ewalda Szołtysek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Buchała i Freitag.

WTOREK – 24.03.2020 – 

6.30 Za ++ Wincentego, Julię Kołodziej, Romana, Alojzego, Adama, Różę, Marię, Szczepana Szukała, Alfonsa, Emę, Huberta Kurpas, Agnieszkę, Franciszka Macha i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Annę, Gerarda, Eryka, Emila Bujara, Jana, Leokadię Mryka, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Elżbietę, Ernesta Kaczmarek, Adolfa, Różę Kurpas, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Jachnik, Chwiołka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 25.03.2020 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

6.30 Za ++ Erwina, Marię Wilczek, Waltra, Józefę, Wilhelma Wieczorek, Matyldę, Franciszka Paluch, Bronisława, Augustynę, Bernarda Musioł, Martę, Ryszarda Nocoń, Eugeniusza, Cecylię, Emila Kurpas, Wandę, Józefa Kendziora, Władysława Kowalczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00
1. Za ++ Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Pawła, Jadwigę Duda, Erykę, Romana Macha, Alojzego Bryłka, Anielę, Edwarda, Józefa, Herberta Loska, Stefanię, Bernarda Włodarz, Stefana Kuberek, Joachima Wiertelorz, Jerzego, Antoninę Oleś, ++ z pokrewieństwa Mierzwa, Roj i Swoboda.
2. Za ++ rodziców z obu stron, męża, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 26.03.2020 – 

6.30 Za ++ Bernarda Wilk w rocznicę śmierci, Alfreda, Marię, Adolfa, Leokadię, Marcina Wilk, Henryka, Elfrydę, Rafała Stalica, Franciszkę Macha, Gertrudę, Wincentego Kraiński, Tomasza Mryka, Małgorzatę Kruszyna, Agnieszkę, Pawła Nocoń, Józefa Żogała, Piotra, Jadwigę Drobik oraz ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Leona Mryka w rocznicę śmierci, Jolantę, Franciszkę, Teodora Mryka, Iwonę Wawoczny, Marię, Franciszka, Wilhelma, Wernandę, Jana, Reginę, Bronisława Miczka, Martę, Huberta, Jana, Henryka Zaremba, Leona, Konrada Szołtysek, Bernarda, Gertrudę Pyka, Alfreda Nocoń, Pawła Musioł, Gerarda, Pawła Paluch i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Agnieszkę Szary w 6. rocznicę śmierci, rodziców: Alfreda, Joannę, Piotra, Paulinę, Zygmunta Górski, ++ z rodzin Szary, Bartoszek i Hudak.

PIĄTEK – 27.03.2020 – 

6.30 Za ++ Jerzego, Łucję Stalica, rodziców Pawła i Franciszkę, Teresę, Erykę, Ewalda Pindur, Edeltraudę, Helmuta Cieplik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla solenizantki z okazji urodzin oraz o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
2. Za ++ Wiktora, Marię Promny, Teresę, Pawła Rybka, Justynę Rybka, ++ dziadków, Leona, Franciszka, Elżbietę Dubiel, Ewalda, Łucję Bartoszek, Dorotę, Ryszarda Kupka, ++ z pokrewieństwa Promny, Rybka i Kowol.

SOBOTA – 28.03.2020 – 

6.30 Za ++ Waleskę, Franciszka, Piotra, Franciszka, Annę, Józefa Roj, Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Teresę Matula, Erykę, Romana Macha, Janinę, Ludwika Kowol, Ignacego Nocoń, Henrykę, Józefa Czermak, ++ z pokrewieństwa Roj, Falkus, Swoboda, Dyrbuś, Mierzwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Franciszka Sobota w 3. rocznicę śmierci, żonę Renatę, rodziców z obu stron, dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Marcina Nieradzik w 3. rocznicę śmierci.

NIEDZIELA – 29.03.2020 – V Niedziela Wielkiego Postu

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów marca.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy i św. Ojca Pio jako podziękowanie za otrzymane łaski i zdrowie z okazji 80 lat życia Teresy Szołtysek, z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla solenizantki i całej rodziny.

12.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Różę, Joachima, Jana, Janinę, Erykę Musioł, Marię, Franciszka Brosz, Różę Alfonsa Rajca, Józefa Organiściok, Ryszarda, Jerzego, Halinę, Romana Szołtysek, Sebastiana Wróbel, ++ dziadków, ++ z rodzin Musioł, Kotyczka i Mryka.