PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 22 – 29 wrzesień 2019

NIEDZIELA – 22.09.2019 – XXV Niedziela Zwykła

8.00 W podziękowaniu za modlitwę i duchowe wsparcie od sąsiadów i znajomych w intencji syna i żony.

10.30 Za ++ Agnieszkę Szołtysek w rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę i Konrada, Alfonsa, Krystynę, Ignacego, Margaret Szołtysek, Pawła, Jadwigę, Marię Spojda, ++ dziadków, Franciszkę, Annę, Józefę Mryka, Pawła Langer, Arkadiusza Falkus ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Do Opatrzności Bożej, Matki Bożej Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za 5 lat małżeństwa Patrycji i Sebastiana Szołtysek, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę dla małżonków, syna Marcela i dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Rafała Kasperczyk na pamiątkę urodzin, żonę Elfrydę, rodziców Katarzynę i Augustyna, Marię, Hermana, Franciszka Bartoszek, Martę, Piotra Wójcik, Marię, Franciszka Jędryczka, Bogusława Szczepański, Teresę, Lidię, Jana Promny, ++ z pokrewieństwa Bartoszek i Włodarz.

PONIEDZIAŁEK –  23.09.2019 – Wsp. św. o. Pio z Pietrelciny

6.30 Za ++ Ryszarda Falkus w rocznicę śmierci, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Różę, Ryszarda, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Kunegundę, Jana Zawisza, Jana, Leokadię Mryka, Teresę Matula, Franciszka, Piotra Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Falkus, Mryka, Kuberek, Galwas, Rybka, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za + Arkadiusza Wróbel na pamiątkę urodzin.
2. Za ++ Zofię, Jana, Czesława Małysiak, Marię, Ludwika Oleks, Arkadiusza Wróbel, Gertrudę, Józefa Benisz, Danutę, Janusza Bąk, Romana, Kunegundę Musioł, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, ++ dziadków z obu stron.

WTOREK – 24.09.2019 – 

6.30 Za ++ Józefa, Franciszka, Anielę, 2 synów, Kacpra, Zofię Szołtysek, Michała, Franciszkę, Pawła, Marię, Wojciechę Sobota, Helenę, Rudolfa Kupski, Amalię, Stanisława Okoń, Stanisława, Krystynę Sobota, Matyldę Piszczelok, Annę Kisiela, Helenę, Huberta Kotulla, Jana, Kornelię Ilnicki, Adelajdę Patoń, Stefanię Grymel oraz ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Sobota i Piszczelok.

18.00 Za + Eugeniusza Jonda w rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 25.09.2019 – 

6.30 Za ++ Antoniego, Marię, Alojzego, Rafała, Benedykta, Łucję Szołtysek, Juliusza, Barbarę, Emilię, Alojzego, Augustyna, Alfreda, Łucję Michalski, Piotra, Annę Żymełka, Bernarda, Franciszkę Kowol, Katarzynę, Henryka Lazar, Alfreda, Marię Gancarczyk, Ludwika, Gertrudę, Renatę Pyka, Tomasza Mryka, Horsta, Marię Koim, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Grzegorza Krzysteczko, Benedykta Nocoń, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

17.00
1. Do św. Barbary, św. Józefa, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za 85 lat życia Bolesława Promny, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą.
2. Za ++ Różę, Alojzego, Agnieszkę, Małgorzatę, Pawła, Henryka Swoboda, Matyldę, Alojzego, Stefanię Jezusek, Rafała, Zofię, Jana Mucha, Marcina Władysława Chraścima, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 26.09.2019 – 

6.30 Za ++ Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Alfreda Teichgraber, ich rodziców, rodzeństwo, Jadwigę Finke, Monikę Kozubek, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Małgorzatę Swoboda, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Gintra, Elżbietę, Eryka Hawlicki, Ignacego, Anielę, Edmunda Krzysteczko, Helenę, Herberta Szołtysek, ++ dziadków, sąsiadów, ++ z pokrewieństwa Krzysteczko, Janota i Lis.
2. Za ++ Alojzego Paździor w rocznicę śmierci, rodziców, teściów, Marię Badura, Gertrudę, Teodora Macha, Eugeniusza Jagła, Henryka Kuchta, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 27.09.2019 – Wsp. św. Wincentego a Paulo

6.30 Za + Elfrydę Kasperczyk i męża Rafała od Marii Dziech z Zabrzega.

18.00
1. Za ++ Franciszka, Zofię Falkus, Teresę Matula, Helenę, Ryszarda Matula, Zofię, Alojzego Nalepa, Franciszkę, Franciszka Foks i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Serafinę Alojzego Długaj, Janinę, Zygmunta, Krystynę Skrzydeł, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, Pawła Bartoszek, Ryszarda Kowalczyk, ++ z pokrewieństwa Długaj, Skrzydeł i Pawlas.

SOBOTA – 28.09.2019 – Wsp. św. Wacława

6.30 Za ++ Rozalię, Tomasza Pyka, Łucję, Henryka Gołeczka, ++ dziadków, Konrada Długaj, Martę Kot, Antoninę Makselon, Jana Kopel, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Teresę, Jana Kochaneckich, ich rodziców, rodzeństwo. Michała Włodarz, jego rodziców, Wilhelma, Magdalenę, Jana, Lidię, Helenę, Lucjana Zofię, Ewalda Włodarz, Krzysztofa Leszczyńskiego, Emilię Bartoszek, męża i syna, Konrada, Otylię Kot, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Wójcik, Lorek i Kasperczyk.
2. Za + Ryszarda Woźnica na pamiątkę urodzin, brata Franciszka, rodziców, teściów, Agnieszkę Krzysteczko i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 29.09.2019 – XXVI Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów września.

10.30 Za ++ Lidię Gancarczyk w rocznicę śmierci, męża Bernarda, Edwarda Kula, ++ z rodzin Gancarczyk, Szołtysek, Kula, Rybka, Michalski, Bartoszek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Hanna Brzeska, Marcel Jakubi, ich rodziców i chrzestnych.
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Marcina Tajnert, jego rodziców i chrzestnych.
3. Do NSPJ, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach Kraiński, Chojnacki i Tajnert.

16.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Antoniego Nocoń, jego rodziców i chrzestnych.