PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 24 – 31 marzec 2019

NIEDZIELA – 24.03.2019 – III Niedziela Wielkiego Postu

8.00 O radość życia wiecznego dla + Heleny Biela od rodzin Szczyrba, Musioł i Wyrobek.

10.30 Za ++ Weronikę, Klarę, Franciszka Roter, Wandę, Pawła Bąk, Teresę, Ewalda, Alfreda Hynisz, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Leon Kowol, Marcel Wicik, Jakub Szołtysek, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Helenę, Ryszarda, Teresę, Jadwigę, Martę Matula, 3 synów, Jana Liwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 25.03.2019 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

6.30 Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Dylus.

18.00
1. Za ++ Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Pawła, Jadwigę Duda, Romana, Erykę Macha, Edwarda, Anielę, Józefa, Herberta Loska, Alojzego Bryłka, Bernarda, Stefanię Włodarz, Joachima Wiertelorz, Antoninę Oleś, ++ z pokrewieństwa Mierzwa, Roj i Swoboda.
2. Za ++ Annę, Gerarda, Emila, Eryka Bujara, Jana, Leokadię Mryka, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Elżbietę, Ernesta Kaczmarek, Adolfa, Różę Kurpas, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Jachnik, Chwiołka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 26.03.2019 – 

6.30 Do Serca Jezusowego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

18.00
1. Za ++ Wiktora, Marię Promny, Pawła, Teresę Rybka, Justynę Rybka, Leona, Franciszka, Elżbietę Dubiel, Ewalda, Łucję Bartoszek, Ryszarda, Dorotę Kupka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Promny, Rybka i Kowol.
2. Za + Elfrydę Szołtysek w 30. dzień po śmierci.

ŚRODA – 27.03.2019 – 

6.30 Za + Gertrudę Bryłka.

17.00
1. Za ++ Pawła Szymeczko w 5. rocznicę śmierci, rodziców, teściów, 2 szwagrów, kuzynów, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Zofię, Alojzego Nalepa, Waldemara, Annę, Jerzego Gawliczek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Kazimierza Szokała w 30. dzień po śmierci, rodziców Marię i Józefa Szokała, teściów Stefanię i Walentego Karaś, ++ z rodzin Szokała, Karaś, Zieliński, Szymon i Gemander.

CZWARTEK – 28.03.2019 – 

6.30 Za + Marcina Nieradzik w 2. rocznicę śmierci.

18.00
1. Za ++ Jerzego i Łucję Stalica, rodziców, rodzeństwo, siostrę Edeltrautę i szwagra Cieplik, Pawła, Franciszkę, Teresę, Erykę, Ewalda Pindur, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Franciszka Sobota w 2. rocznicę śmierci, żonę Renatę, ++ rodziców i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 29.03.2019 – 

6.30 Za ++ Waleskę, Franciszka, Piotra, Franciszka, Józefa, Annę Roj Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Teresę Matula, Erykę, Romana Macha, Ludwika, Janinę Kowol, Ignacego Nocoń, Henrykę, Józefa Czermak, ++ kapłanów, ++ z pokrewieństwa Roj, Swoboda, Dyrbuś i Mierzwa.

18.00
1. O radość życia wiecznego dla + Elfrydy Szołtysek od sąsiadów z ul. Powstańców Śląskich.
2. Za ++ Agnieszkę Szary w 5. rocznicę śmierci, rodziców Joannę, Alfreda Pecel, Paulinę, Piotra Szary, Franciszka, Elżbietę, Marię Bartoszek, Zygmunta Górski, Jerzego, Cecylię Hudak oraz ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 30.03.2019 – 

6.30 Do Najświętszego Serca Jezusowego, przez wstawiennictwo Matki Bożej, św. Józefa i św. Teresy jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy Dylus z okazji 85-tych urodzin oraz dla rodziny.

18.00
1. Za ++ Stanisława Jana, Józefa, Wiktorię, Leokadię Sowa, Karola, Franciszkę Musioł, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł i Kula.
2. Za ++ Jana, Marię, Sylwestra Żymełka, Łucję, Konrada Szołtysek, Amalię Mryka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Szołtysek, Mryka, Żymełka i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 31.03.2019 – IV Niedziela Wielkiego Postu

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów marca.

10.30 Dziękczynna za szczęśliwie przeżyte 50 lat życia Michała Foks, z prośbą o wszelkie potrzebne łaski dla solenizanta oraz wszystkich bliskich.

12.00 Za ++ Różę Musioł w rocznicę śmierci, Joachima, Jana, Janinę Musioł, Marię, Franciszka Brosz, Różę, Alfonsa Rajca, Józefa Organiściok, Sebastiana Wróbel, ++ z rodzin Musioł, Kotyczka, Mryka i Szołtysek.

16.30 Z okazji 60-tych urodzin Barbary Achtelik jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla solenizantki i całej rodziny.