PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 26 wrzesień – 3 październik 2021

NIEDZIELA – 26.09.2021 – XXVI Niedziela Zwykła

8.00 Za solenizantów września.

10.30 Za ++ Lidię Gancarczyk w rocznicę śmierci, męża Bernarda, Edwarda Kula, ++ dziadków, Anielę, Emila Michalski, Romana Bartoszek, Stefana Szołtysek, Marię, Alfreda Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, Ernestynę, Dominika Zaremba, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Sara Książek, Filip Jagieła, Leon Bentkowski, ich rodziców i chrzestnych.

14.00 Ślub: Mateusz Szarek – Karolina Gutka.

16.30 Za ++ Teresę, Jana Kochaneckich, Franciszkę, Błażeja Bartoszek, Michała Włodarz, rodziców i rodzeństwo, Gintra Bartoszek, Krzysztofa, Urszulę Leszczyńskich, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Włodarz, Kot, Wójcik, Lorek i Kasperczyk.

PONIEDZIAŁEK – 27.09.2021 – Wsp. św. Wincentego à Paulo

6.30 Za ++ Franciszka, Zofię Falkus, Teresę Matula, ++ dziadków Matula, Nalepa, Foks, rodziców chrzestnych oraz ++ z pokrewieństwa Matula, Falkus i Roj.

18.00

 1. Za ++ Marię, Franciszka Jędryczka, Jadwigę, Konrada, Antoniego, Henryka, Leonarda, Antoniego, Urszulę Kuchta, ++ dziadków, ++ z rodzin Zdzieblok, Widuch, Kasperczyk, Strzodka i + Leokadię Wilk.
 2. Za ++ Gertrudę, Stefana, Józefa Strzodka, Leokadię, Jana Mryka, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Franciszka, Marię Jędryczka, Eryka Bujara, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Marcina Promny, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Fajkis, Zdzieblok, Kuchta, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 28.09.2021 – Wsp. św. Wacława

6.30 Za ++ Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Alfreda Teichgraber, ich rodziców, rodzeństwo, Monikę Kozubek, Michała Mijacz, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Jadwigę, Antoniego Finke, Małgorzatę Swoboda, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

18.00

 1. Za ++ Ryszarda Woźnica na pamiątkę urodzin, brata Franciszka, rodziców i teściów, Agnieszkę Krzysteczko, Henryka, Dorotę Kłos, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za ++ Pawła Mryka od rodzin Janota, Organiściok i Szołtysek.

ŚRODA – 29.09.2021 – Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

6.30 Za ++ Pawła Roj w rocznicę śmierci, ojca Alojzego, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, Erykę, Konrada Papkala, ++ z pokrewieństwa Roj, Jachnik, Bujara, Chwiołka, Kołodziej, Fajkis, Malina i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00

 1. W intencji przyjmujących sakrament bierzmowania o godne przyjęcie Daru Ducha Świętego.
 2. Za ++ Rozalię, Tomasza Pyka, Łucję, Henryka Gołeczka, ++ dziadków, Konrada, Stefana, Długaj, Antoninę Makselon, Martę Kot, Jana Kopel, ++ z pokrewieństwa Pyka, Kula i Gołeczka.
 3. Za ++ Annę, Edmunda Wilczyński, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, Bernarda Pisarek, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 30.09.2021 – Wsp. św. Hieronima

6.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w pewnej intencji.

18.00

 1. Za ++ tatę Andrzeja Rożek na pamiątkę urodzin, dziadków, Michała Rosa, Dominika Spadek, Aleksandra Marzec, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za ++ Różę, Alojzego, Agnieszkę, Małgorzatę, Pawła, Henryka Swoboda, Matyldę, Alojzego, Stefanię Jezusek, Rafała, Zofię, Jana Mucha, Marcina, Władysława Chraścina, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 1.10.2021 – Wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

6.30 W intencjach czcicieli NSPJ.

18.00

 1. W intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.
 2. Za ++ Marię, Wilhelma, Ignacego Bartoszek, Pawła, Różę, Wiktora, Zofię Mazurek, Konrada Malcherek, Łucję, Konrada Szołtysek, Dominika Spadek, Jana Muszalik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 2.10.2021 – Wsp. św. Aniołów Stróżów

6.30

 1. W intencjach Żywego Różańca.
 2. W intencji Animatorek Dzieci Maryi w podzięce za wieloletnią pracę wychowawczą i formacyjną.

14.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Alexa Duda, jego rodziców i chrzestnych.

18.00

 1. Za ++ Franciszka Rybka na pamiątkę urodzin, Jana, Rozalię Rybka, Adama, Katarzynę Szołtysek, rodzeństwo z obu stron, Wiktora Dylus, Alfreda, Różę Mryka, ++ chrzestnych, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.
 2. Do Miłosierdzia Bożego jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego w rodzinie.

NIEDZIELA – 3.10.2021 – XXVII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Alojzego Paździor w rocznicę śmierci, Annę, Franciszka Badura, Zofię, Pawła Paździor, ++ z rodzin Badura, Macha, Kuchta, Jagła i Krzysteczko.

10.30 Za ++ Marię, Pawła, Edmunda Kowol, 3 braci, Gertrudę, Jana, Alojzego, Roberta, Rutę Musioł, Cecylię, Henryka, Tadeusza, Marię Wranik, Agnieszkę, Franciszka, Michała Mijacz, Kazimierza Strojny i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za ++ ojca Gerarda Smolorz, Annę, Franciszka Szołtysek i córkę Helenę.

16.30 Za ++ Ryszarda, Romana, Dariusza, Edmunda, Waleskę Jendrychowski, Konrada, Marię, Eryka, Pawła Sobczyk, Zygmunta, Elżbietę, Kazimierza Giełda, ++ dziadków, Henryka Stareczek, ++ z rodzin Jendrychowski, Sobczyk, Małek i Roj.