PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 28 maj – 4 czerwiec 2023

NIEDZIELA – 28.05.2023 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów maja.

10.30 Za ++ Gotfryda Morawiec w rocznicę śmierci, Agnieszkę, Jana Morawiec, Piotra, Annę, Pawła Nowak, Różę, Jerzego Czech, dziadków, bratową, szwagrów, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Morawiec, Paździor, Herisz, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Artur Stolarz, Lena Dyonizy, Sara Janota, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Alfreda, Bernarda Wilk, Agnieszkę, Pawła Nocoń, Franciszkę Macha, Henryka, Elfrydę, Rafała Stalica, Gertrudę, Wincentego Kraiński, Małgorzatę, Józefa Kruszyna, Annę, Tomasza Mryka, Jadwigę, Piotra Drobik, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

 

PONIEDZIAŁEK – 29.05.2023 – Święto NMP Matki Kościoła

6.30 Za Dianę Schwemmer w intencji uzdrowienia i opiekę Matki Bożej nad jej dziećmi.

18.00
1. Za ++ Stefana, Jadwigę, Alfonsa Woźnica, Zofię, Jadwigę, Pawła Górecki, Anielę, Hermana Kleibert, Damiana Szołtysek, Pawła Bartoszek, ++ dziadków, chrzestnych, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Łucję, Józefa Hyba, Jadwigę, Pawła Woźnica, dziadków z obu stron, Pawła Szołtysek, Matyldę Kot, ++ z rodzin Fyderek, Trojan, ++ chrzestnych, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.

 

WTOREK – 30.05.2023 – Wsp. św. Jana Sarkandra

6.30 Z okazji urodzin Krystyny Pakura za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo na kolejne lata.

18.00 Za ++ Alojzego, Agnieszkę Mryka, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Bernarda Mryka, ++ z rodzin Mryka, Karwat, Gajda, Mijacz, Zegartowski, Janko i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA – 31.05.2023 – Święto Nawiedzenia NMP

6.30

17.00
1. Za ++ Różę Kot na pamiątkę urodzin, Alojzego, Gertrudę, Józefa, Norberta Kot, Henryka Halasz, Erwina Nocoń, Wilhelma, Gertrudę, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę Swoboda, Mariannę, Czesława Garus i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Gertrudę, Ryszarda Musioł, Kurta, Annę, Pawła, Waltra Kuta, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK – 1.06.2023 – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

6.30 Za ++ rodziców Łucję, Ewalda Bartoszek, Dorotę, Eryka Smołka, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Janyga, Korcela, Szołtysek, Dubiel, Promny, Kupka i ++ dziadków.

15.00 Ślub: Konrad Stelmaszczyk – Aleksandra Ziółkowska.

18.00 Za ++ Kazimierza, Waldemara, Gertrudę, Wiktora Długaj, Henrietę, Józefa Jadasz i ++ z pokrewieństwa

 

PIĄTEK – 2.06.2023 –

6.30 W intencji czcicieli NSPJ.

18.00
1. Za ++ Erykę Papkala na pamiątkę urodzin, męża Konrada, ich rodziców, Huberta Szymura, Alojzego, Pawła Roj i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Elżbietę, Emilię, Wilhelma Długaj, dziadków Długaj, Achtelik, Kowol, ++ z rodzin Kołodziej, Janota, Luks, Wieczorek i Kaczmarczyk.

 

SOBOTA – 3.06.2023 –

6.30 W intencjach Żywego Różańca.

18.00 Za ++ Katarzynę, Romana, Franciszkę, Teodora Promny, Albinę, Konstantego Mijacz, Jadwigę, Ludwika Szołdra, Gertrudę, Alojzego Mansfeld, rodziców, chrzestnych, sąsiadów, ++ z pokrewieństwa Promny i Mijacz.

 

NIEDZIELA – 4.06.2023 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

8.00 Za + Cecylię Nocoń od sąsiadów z ul. Zamkowej, Zabrskiej i Basztowej.

10.30 Do Serca Jezusa z podziękowaniem za udzielone łaski, z prośbą o dalsze Dary Ducha Świętego w rodzinie.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo z okazji 80. urodzin Margoty Stalica oraz opiekę Bożą dla całej rodziny.

16.30 Za ++ rodziców Teresę, Ewalda Hynisz, Teresę, Gerarda Woźnica, dziadków, ++ z pokrewieństwa Hynisz, Woźnica, Mijacz, Kopernik, Rudnik, Rusin, Korzuszek, Szołtysek, Kowol, Kostrz, Kubicki, Matuszewski.