PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 29 wrzesień – 6 październik 2019

NIEDZIELA – 29.09.2019 – XXVI Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów września.

10.30 Za ++ Lidię Gancarczyk w rocznicę śmierci, męża Bernarda, Edwarda Kula, ++ z rodzin Gancarczyk, Szołtysek, Kula, Rybka, Michalski, Bartoszek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Hanna Brzeska, Marcel Jakubi, ich rodziców i chrzestnych.
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Marcina Tajnert, jego rodziców i chrzestnych.
3. Do NSPJ, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach Kraiński, Chojnacki i Tajnert.

16.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Antoniego Nocoń, jego rodziców i chrzestnych.

PONIEDZIAŁEK – 30.09.2019 – Wsp. św. Hieronima

6.30 Za ++ Pawła Roj w rocznicę śmierci, ojca Alojzego, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Gertrudę, Stefana, Józefa Strzodka, Leokadię, Jana Mryka, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Franciszka, Marię Jędryczka, Eryka Bujara, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Marcina Promny, Elfrydę, Rafała Kasperczyk, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Fajkis, Zdzieblok, Kuchta i ++ kapłanów.
2. Za ++ Marię, Franciszka Jędryczka, Jadwigę, Urszulę, Konrada, Henryka, Antoniego, Leonarda Kuchta, ++ dziadków, ++ z rodzin Zdzieblok, Widuch, Kasperczyk i Strzodka.

WTOREK – 1.10.2019 – Wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

6.30 Za ++ Erykę, Romana, Franciszka, Gertrudę Macha, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Florentynę, Leopolda, Stefana Tomecki, Anielę, Franciszka Loska, Alojzego Bryłka, Edwarda, Anielę, Józefa, Herberta Loska, Franciszka, Piotra Roj, ++ z pokrewieństwa Mierzwa, Skiba i Macha.

18.00 Za ++ Mateusza, Zygmunta, Franciszka, Annę Kowol, Eryka Szołtysek, Zygmunta Gołąb, ++ dziadków, ++ z rodzin Kowol, Długaj, Mijacz, Hynisz, Ilnicki, Kostrz, Pilny, Achtelik, Sobota i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 2.10.2019 – Wsp. św. Aniołów Stróżów

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Marię, Wilhelma, Ignacego Bartoszek, Różę Pawła, Wiktora, Zofię Mazurek, Konrada Malcherek, Łucję, Konrada Szołtysek, Dominika Spadek, Jana Muszalik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Franciszka Rybka na pamiątkę urodzin, jego rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron, Różę, Alfreda Mryka, Wiktora Dylus, ++ z rodzin Szołtysek, Rybka oraz ++ kapłanów.

CZWARTEK – 3.10.2019 – 

6.30 Za ++ rodziców Jadwigę, Rafała Woźnica, Łucję, Józefa Hyba, dziadków z obu stron, Pawła Szołtysek, Matyldę Kot i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy w podziękowaniu za otrzymane łaski, z okazji 50. rocznicy urodzin Jadwigi Nocoń, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy oraz św. Cecylii jako podziękowanie za już odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Jakuba Nocoń z okazji 18. rocznicy urodzin.

PIĄTEK – 4.10.2019 – Wsp. św. Franciszka z Asyżu 

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli NSPJ.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.
2. Za ++ Annę, Edmunda Wilczyński, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 5.10.2019 – 

6.30
1. O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Różańca.
2. Za + Magdalenę Nieradzik od Wspólnoty Żywego Różańca.

18.00
1. Za ++ Gertrudę, Józefa Matula, Sebastiana, Jana Wróbel, Magdalenę, Pawła, Mariana Wyrobek, dziadków z obu stron, Lidię Lauterbach, Teresę, Zdzisława Michoń, kuzynkę Cecylię oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Edwarda Drobny na pamiątkę urodzin, Małgorzatę, Gerarda Drobny, Elżbietę, Jana Kania, Martę, Józefa, Henryka Pacha, Wiktorię Makselon, ++ z pokrewieństwa Drobny, Pacha, Malcher oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 6.10.2019 – XXVII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Marię, Teklę, Jana Poloczek, Cecylię, Gertrudę Kasperczyk, Bogdana, Jadwigę, Mieczysława Danowski, Agnieszkę, Franciszka Myśliwiec, Cecylię, Alojzego Szymura, Bernarda, Różę Tilke, Teresę, Rudolfa Luks, Emilię, Bernarda, Edwarda Bartoszek, Joachima Szołtysek i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Fatimskiej jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 70. rocznicy urodzin Leona Janota, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Józefa jako podziękowanie za 25 lat małżeństwa Beaty i Janusza Promny, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Zuzanna Bogacz.

16.30 Za ++ Andrzeja Rożek w rocznicę śmierci i urodzin, ojca Pawła Malik, teściów, dziadków, chrzestnych, Michała Rosa, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.