PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 3 – 10 grudzień 2023

NIEDZIELA – 3.12.2023 – I Niedziela Adwentu

8.00 Za ++ Zofię, Wincentego Nocoń, dziadków, Martę, Emanuela Macha, Annę, Alojzego Kula, Genowefę, Romana Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę, Franciszka Tłuczykąt, ++ z pokrewieństwa Nocoń, Krzysteczko, ++ sąsiadów i kapłanów.

10.30 Za ++ Romana, Ryszarda, Dariusza, Edmunda, Waleskę Jendrychowski, Konrada, Marię, Ericha, Pawła Sobczyk, Elżbietę, Zygmunta, Kazimierza Giełda, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Jendrychowski, Stareczek, Roj i Manderla.

12.00 Za + Alfreda Bartoszek od sąsiadów.

16.30 Za + Gabriela Mryka od koleżanek i kolegów z rocznika 1985.

 


PONIEDZIAŁEK – 4.12.2023 – Wsp. św. Barbary

6.30 Za + Alojzego Organiściok od koleżanek i kolegów z rocznika 1944.

9.00 Przez wstawiennictwo św. Barbary o Boże błogosławieństwo w intencji górników, emerytów górniczych i ich rodzin.

18.00
1. Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Urszuli i Władysława Tabath oraz za + Agnieszkę Tabath na pamiątkę rocznicy urodzin.
2. Za ++ Bolesława, Adelajdę, Andrzeja Mijacz, Michalinę, Bonifacego, Marię, Bogusława Rychter, ++ dziadków Mijacz, Leksy, Piotra Kołodziej, Małgorzatę Domin.

 

WTOREK – 5.12.2023 –

6.30 Za + Hildegardę Tybor od Wspólnoty Różańcowej.

18.00 Za ++ Agnieszkę, Bernarda, Franciszka Fajkis, Józefa Szołtysek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis i Szołtysek.

 

ŚRODA – 6.12.2023 –

8.00 W 50-lecie Koła Emerytów i Rencistów w intencji naszych seniorów.

17.00 Za ++ Roberta Długaj, jego 2 siostry, 6 braci, Zofię, Konstantego, Elżbietę, Gerdę, Waldemara, Kazimierza, Stefana Długaj, Pawła Bednarczyk, Anielę, Alfreda, Stefanię, Helenę, Zygmunta, Annę, Stanisława Woźnica, Franciszka, Zygmunta Kowal, Konrada Nocoń, Krystynę, Franciszka Zając, ++ z pokrewieństwa Woźnica, Pyka, Musioł i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK – 7.12.2023 – Wsp. św. Ambrożego

6.30 Za + Elżbietę Kowol w 30. dzień po jej śmierci.

18.00
1. Za ++ Pawła, Teresę Rybka, Justynę Rybka, Wiktora, Marię Promny, Leona, Franciszka, Elżbietę Dubiel, Łucję, Ewalda Bartoszek, Dorotę, Ryszarda Kupka, Wiktora, Helenę Lipiec, Kazimierza Bibrzyckiego, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Rybka, Promny i Kowol.
2. W intencji Dzieci Maryi i ich rodziców.

 

PIĄTEK – 8.12.2023 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

6.30 Z okazji urodzin podziękowanie za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie dla siebie i całej rodziny.

18.00
1. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej w intencji ks. proboszcza Józefa Świerczka z okazji urodzin od Rady Parafialnej.
2. Za ++ Konrada, Otylię Kot, dziadków, Stefana Widera, rodziców, 2 siostry, Ryszarda Pach, jego ojca, Łucję Hyba, Matyldę Kot, Lucjana, Helenę, Lidię, Jana, Zofię, Magdalenę, Wilhelma, Michała, Balbinę Włodarz i ++ z pokrewieństwa.

 

SOBOTA – 9.12.2023 –

6.30 Za + Alfreda Bartoszek od koleżanek i kolegów z rocznika 1943.

18.00 Za ++ Zygmunta, Genowefę Szindler, Teresę, Romana, Marcina Winkler, Annę, Karola, Romana Roskosz, Martę, Ludwika Wróblewski, Wiesława Jaszkowic i ++ z pokrewieństwa.

 

NIEDZIELA – 10.12.2023 – II Niedziela Adwentu

8.00 Za ++ Wiktora, Elżbietę, Gerarda Mijacz, Wiktora, Bożenę, Gertrudę, Jana Dylus, Franciszkę, Józefa Krzysteczko, Franciszka Rybka, ++ z rodzin Mijacz, Dylus i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ górników.

12.00 Za ++ Marię, Ludwika Skrzypczyk, Zygmunta, Gabriela Mryka, ++ dziadków Skrzypczyk, Kołodziej, Kula, Krawczyk i ++ kapłanów.

16.30 Za + Małgorzatę Szołtysek od dzieci, wnuków i prawnuków.