PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 3 – 10 lipiec 2022

NIEDZIELA – 3.07.2022 – XIV Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Alfreda Pyka w rocznicę śmierci, brata Alfonsa, rodziców, teściów, ++ z rodzin Domin, Nusse, Szołtysek, ++ z pokrewieństwa Pyka, Kaziród i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Do Bożej Opatrzności z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Mii Lisowicz, starszego brata Dominika oraz rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Kunegundę Musioł w rocznicę śmierci, męża Romana, rodziców Gertrudę, Józefa Benisz, teściów Florentynę, Teodora Musioł, Annę, Jana Wyciślik, Stefanię Kudelko, ++ z rodzin Musioł, Benisz i Bartoszek.

 

PONIEDZIAŁEK – 4.07.2022 –

18.00
1. Za ++ Otylię, Wincentego, Mariana Organiściok, Elfrydę, Alojzego, Rozalię, Wilhelma, Joachima Szołtysek, Antoniego, Kornelię, Tomasza Karcz, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Organiściok, Swoboda, Skutela, Kot i Matula.
2. Dziękczynna w 10. rocznicę urodzin Franciszka, z prośbą o dary Ducha Świętego i dalsze Boże błogosławieństwo.

 

WTOREK – 5.07.2022 –

6.30 Za ++ Martę, Józefa, Gertrudę Woźnica, Jana, Annę, Jadwigę Wyciślik, Stefanię Kudelko, Pawła Malik, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Jana Pawlas, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, Henryka Woźnica, Józefa Organiściok, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA – 6.07.2022 – Wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

8.00 W intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji 80. rocznicy urodzin Stefanii Swoboda.

 

CZWARTEK – 7.07.2022 –

18.00 Za ++ Edmunda, Marię, Wiktora Szołtysek, Annę, Michała Pisarek, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Anielę, Emila Michalski, Cecylię, Romana Bartoszek i ++ kapłanów.

 

PIĄTEK – 8.07.2022 – Wsp. św. Jana z Dukli

18.00 Za ++ Gintra, Elżbietę, Eryka Hawlicki, Ignacego, Anielę, Edmunda, Weronikę Krzysteczko, Herberta, Helenę Szołtysek, Łucję Wittek, ++ dziadków, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.

 

SOBOTA – 9.07.2022 –

6.30 Za ++ Edwarda Kula w rocznicę śmierci, jego rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

13.00 Ślub: Sebastian Kwoczala – Angelika Tokarska.

14.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy dziękując za otrzymane łaski i prosząc o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego dla Pawła Falkus z okazji 18. rocznicy urodzin.

18.00 Za ++ Alojzego Bryłka, jego rodziców, Franciszkę, Alojzego Dyrbuś, Erykę, Romana, Henryka Macha, Grażynę Tomecką, Henryka Duda, Anielę, Edwarda, Józefa, Herberta Loska, ++ z pokrewieństwa.

 

NIEDZIELA – 10.07.2022 – XV Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Wincentego Musioł w rocznicę śmierci, żonę Leokadię, Alfreda, Alfonsa Pyka, ++ z rodzin Fajkis, Szołtysek, Jeutner, Kaszek, Kowol, Helenę Biela, ++ dziadków, Krystynę, Jerzego Kasprzyk, ++ z pokrewieństwa Musioł.

10.30 Za ++ Marię Lauterbach w rocznicę śmierci, męża Gerarda, wnuczkę Karolinę, ++ z rodzin Lauterbach, Jaworski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie z okazji 60. rocznicy urodzin Gabrieli Marek.