PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 3 – 10 październik 2021

NIEDZIELA – 3.10.2021 – XXVII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Alojzego Paździor w rocznicę śmierci, Annę, Franciszka Badura, Zofię, Pawła Paździor, ++ z rodzin Badura, Macha, Kuchta, Jagła i Krzysteczko.

10.30 Za ++ Marię, Pawła, Edmunda Kowol, 3 braci, Gertrudę, Jana, Alojzego, Roberta, Rutę Musioł, Cecylię, Henryka, Tadeusza, Marię Wranik, Agnieszkę, Franciszka, Michała Mijacz, Kazimierza Strojny i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za ++ ojca Gerarda Smolorz, Annę, Franciszka Szołtysek i córkę Helenę.

16.30 Za ++ Ryszarda, Romana, Dariusza, Edmunda, Waleskę Jendrychowski, Konrada, Marię, Eryka, Pawła Sobczyk, Zygmunta, Elżbietę, Kazimierza Giełda, ++ dziadków, Henryka Stareczek, ++ z rodzin Jendrychowski, Sobczyk, Małek i Roj.

PONIEDZIAŁEK – 4.10.2021 – Wsp. św. Franciszka z Asyżu

6.30 Za ++ Annę Spyra w rocznicę śmierci, męża Józefa, Marię, Pawła Pyka, ++ dziadków, Katarzynę Koźlik, ++ z rodzin Roj, Spyra i Pyka.

18.00

  1. Za ++ Stanisława Rybka na pamiątkę urodzin, Stanisława, Gertrudę Mrozek, Dariusza Ciszewski, Różę Grodzki, ++ dziadków, Jana Pawlas, Andrzeja, Alfreda Nowak, ++ z pokrewieństwa Rybka, Marcisz, ++ kapłanów i sąsiadów.
  2. Za ++ rodziców Jadwigę, Rafała Woźnica, Łucję, Józefa Hyba, dziadków, Pawła Szołtysek, Matyldę Kot, Marię, Marka, Bogusława Fyderek, Alicję, Władysława Trojan, ++ chrzestnych, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 5.10.2021 – Wsp. św. Faustyny Kowalskiej

6.30 Za ++ Jana, Kunegundę Hirsz, Erwina Nocoń, Zofię Długaj, Jana, Wandę Kisiela, Ilonę Laczek, ++ dziadków Hirsz, Kisiela, Swoboda i Nocoń.

18.00 Z podziękowaniem za opiekę i Boże błogosławieństwo w ciągu 30-letniego pożycia małżeńskiego Marioli i Bronka Waluga, z prośbą o dalsze łaski i opiekę Bożą dla małżonków i ich córek: Magdaleny, Jadwigi z mężem Markiem, Agnieszki, jej męża Bartłomieja i ich córek Zofii i Antoniny o wzrost wiary, miłości i zaufania w rodzinie.

ŚRODA – 6.10.2021 –

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00

  1. Za ++ Andrzeja Rożek w rocznicę śmierci, ojca Pawła Malik, Michała Rosa, Dominika Spadek, ++ teściów, ++ z pokrewieństwa Rożek, Malik, Woźnica, Romik, Pawlas i Kot.
  2. Za ++ Franciszkę, Wilhelma Malik, Wandę, Gerarda Szołtysek, Józefa, Mariana Krawiec, Ernesta, Martę Słupik, Benedykta Kupka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Winkler, Jachnik, Łukwiński, Kot, Pyka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 7.10.2021 – Wsp. MB Różańcowej

6.30 Za + Bernarda Mryka od sąsiadów.

14.00 Ślub: Paweł Buchta – Katarzyna Organiściok.

18.00

  1. Za ++ Franciszka Musioł w rocznicę śmierci, żonę Adelajdę, Leona Nocoń na pamiątkę urodzin, Anetę Waniek, Alfreda Nocoń, Iwonę Wawoczny, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Niestrój, Morawiec i Piotra Nowak
  2. Za ++ Arkadiusza Falkus na pamiątkę urodzin, ojca Ryszarda i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 8.10.2021 –

6.30 Za ++ Erykę Papkala i męża Konrada od spokój duszy i radość wieczną.

18.00

  1. Za + Korneliusza Lamla w rocznicę śmierci, ++ z rodzin Lamla i Krzysteczko.
  2. Za + Andrzeja Dudek w 1. rocznicę śmierci.

SOBOTA – 9.10.2021 –

6.30 Za + Agnieszkę Roj od wnuków i prawnuków.

15.00 Ślub: Rafał Garkowski – Jagoda Sakwa.

18.00

  1. Za ++ Edwarda Drobny na pamiątkę urodzin, Elżbietę, Jana Kania, Martę, Józefa, Henryka Pacha, Małgorzatę, Gerarda Drobny, Wiktorię Makselon, ++ z pokrewieństwa Drobny, Pacha, Malcher i dusze w czyśćcu cierpiące.
  2. Za + Halinę Korzuszek od koleżanek i kolegów z rocznika 1958.

NIEDZIELA – 10.10.2021 – XXVIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Eryka Badura oraz żonę Marię od sąsiadów z ul. Słonecznej i Zabrskiej.

10.30 Za ++ Rudolfa Luks na pamiątkę urodzin, żonę Teresę, ++ dziadków, Mariannę, Władysława Masłocha, Jacka Barańczyk, ++ z rodzin Luks, Masłocha, Janota, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za + Erykę Papkala od sąsiadów.

16.30 Za ++ Stefana Krzymyk w rocznicę śmierci, rodziców, teściów, brata i siostrę, Józefa Organiściok, Huberta Piecha, Józefa Kowol, Elfrydę Kleczka, Gerarda Nocoń i ++ z pokrewieństwa.