PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 3 – 10 styczeń 2021

NIEDZIELA – 3.01.2021 – II Niedziela po Bożym Narodzeniu

8.00 Za ++ Ignacego, Annę, Szczepana, Jana, Janinę, Katarzynę, Gerarda, Emila, Gertrudę, Jadwigę Nocoń, Wilhelma, Marię, Martę, Alojzego, Halinę Kowol, Zofię, Emila Goławski, Teodozję, Józefa Gajdzik, Franciszka, Piotra Roj, Eryka, Cecylię Gajda i ++ krewnych.

10.30 Za ++ Teofila, Franciszka, Martę, Olgę Mijacz, Henryka, Eryka, Herberta, Jadwigę, Matyldę Hahn, Jana, Teresę, Ernesta, Lidię Promny, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Leona Majowskiego, ++ rodziców, Elfrydę Kasperczyk, Erykę Musioł i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za parafian z Osiedla Leśnego (ul. Klonowa, Brzozowa i Sosnowa).

16.30 Dziękczynna za otrzymane łaski i okazane Miłosierdzie dla Klary z okazji 5. rocznicy Chrztu Świętego.

PONIEDZIAŁEK – 4.01.2021 – 

6.30 Za + Konrada Żymełka w rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za parafian z ul. Dworskiej, Krótkiej, Ogrodowej i Strażackiej.
2. Do Bożej Opatrzności, Matki Najświętszej, św. Gemmy Galgani z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla siostry Gemmy Kołodziej – byłej, wieloletniej katechetki w naszej parafii z okazji urodzin.

WTOREK – 5.01.2021 – 

6.30 Za ++ Pawła, Franciszkę, Teresę, Erykę, Ewalda Pindur, Jerzego, Łucję Stalica, ++ rodziców, dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za parafian z ul. Zabrskiej, Słonecznej i Borowej.

ŚRODA – 6.01.2021 – Uroczystość Objawienia Pańskiego

8.00 Za seniorów, emerytów i rencistów.

10.30 Za + Stefana Szołtysek w 4. rocznicę śmierci.

12.00 Za parafian z ul. Leśnej, Wolności, Piaskowej, Okrężnej i Łącznej.

16.30 Za ++ Marię Żymełka w 2. rocznicę śmierci, Pawła, Pelagię Krzyżowski, Jana, Teresę Żymełka.

CZWARTEK – 7.01.2021 – 

6.30 Za ++ ojca Stanisława Sowa w rocznicę śmierci, mamę Gertrudę, dziadków Musioł, Sobota, Stelmach, Renatę, Franciszka Sobota, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za parafian z ul. Zamkowej, Darwina, Basztowej, Wiśniowej i Podzamcza.
2. Za ++ Urszulę Łotysz w 5. rocznicę śmierci, mężów Henryka Łotysz, Alfreda Biela, ich rodziców, Antoninę, Konstantego Uciecha, Cecylię, Józefa Krzysteczko, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 8.01.2021 – 

6.30 Za + Zofię Szołtysek w 1. rocznicę śmierci.

18.00
1. Za parafian z ul. Swobody, Skotnickiej, Wodnej i Kłodnickiej.
2. Za ++ Wojtka Wróblewskiego na pamiątkę urodzin, ojca Stanisława, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 9.01.2021 – 

6.30 Za ++ Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę Matula, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Michała Rosa, ks. Jana Kurpas, Teresę, Rudolfa Luks, Wiktorię Pilny, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Halinę Kowol w rocznicę śmierci, męża Alojzego, Janusza, Julię, Edwarda Głodała, Leokadię, Wacława Sztuba, Mariannę Lewandowską, ks. Jana Kurpas, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kowol, Nocoń, Goławski i Szindler.
2. Za + Renatę Podsiadło od całej rodziny Podsiadło z Oświęcimia.

NIEDZIELA – 10.01.2021 – Niedziela Chrztu Pańskiego

8.00 Za ++ Tomasza, Romana, Marię Mryka, Martę, Wincentego Chwiołka, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Ludwika, Leona Pilny, Jadwigę, Pawła Kotyczka, Alfreda, Bernarda Wilk, Mariana Gonsior, Teresę, Bernarda Ciupka, ++ z pokrewieństwa Bujara, Jachnik, Musioł i Włodarz.

10.30 Za + Martynę Greguła w 5. rocznicę śmierci ofiarowana od brata z rodziną.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo św. Rodziny i św. Ojca Pio dziękując za otrzymane łaski i prosząc o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Agnieszki Roj z okazji 80. urodzin.

16.30 Za + Jerzego Paszek od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.