PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 3 – 10 wrzesień 2023

NIEDZIELA – 3.09.2023 – XXII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ rodziców Franciszkę, Wilhelma Malik, Ernesta, Martę Słupik, Wandę, Gerarda Szołtysek, Józefa, Mariana Krawiec, dziadków, Benedykta Kupka, Anielę Słomka, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Jachnik, Łukwiński, Kot, Pyka, Winkler, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za + Gabriela Mryka od sąsiadów z ul. Basztowej, Zamkowej i Zabrskiej.

12.00 
1. Przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Grzegorza jako podziękowanie za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Grzegorza Tabath z okazji 70. rocznicy urodzin.
2. Za ++ Rafała Stalica na pamiątkę urodzin, Elfrydę, Henryka Stalica, Julię, Alojzego Draga, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
Po Mszy św: Chrzest Święty – Jakub Rajca.

16.30 Za + Gabriela Mryka od sąsiadów z ul. Wodnej i Zwycięstwa.

 


PONIEDZIAŁEK – 4.09.2023 – 

6.30 Za ++ Józefa Szołtysek w rocznicę śmierci, Romana, Julię, Leona Szołtysek, Annę, Emanuela Musioł, Jadwigę, Alfonsa Włodarz, Gertrudę, Gerarda Grodoń, Pawła Bartoszek, Anielę, Emanuela Macha, Genowefę, Henryka Ćmok, Antoniego Liszok, Rudolfa Niemiec i ++ z pokrewieństwa.

8.00 W intencji uczniów, nauczycieli, wychowawców i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II na rozpoczęcie roku szkolnego.

18.00 
1. Za ++ Adelajdę, Józefa Paszek, Zofię, Wiktora, Eugeniusza, Marię, Wiesławę Słaboń, Pawła Mazurek, Łucję, Ludwika, Józefa, Leona Pilny, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Augustynę, Alfonsa Woźnica, Emilię, Alojzego, Erwina Kalus, Janusza Promny, Agnieszkę, Stanisława Nieradzik, Zygmunta Adamski, Jerzego Frycz, Łucjana Mryka, Józefa Wiśniewski i dusze w czyśćcu cierpiące.

 


WTOREK – 5.09.2023 – 

6.30 Za ++ Franciszka, Agnieszkę, Piotra Roj, Henrykę, Józefa Czermak, ++ dziadków, chrzestnych, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Annę, Eryka, Norberta, Franciszkę, Piotra Kowol, rodzeństwo, szwagra, ++ dziadków, Annę, Jana Zalewski i ++ z pokrewieństwa.

 


ŚRODA – 6.09.2023 – 

8.00 W intencji naszych seniorów, emerytów i rencistów.

17.00 
1. Za ++ Grażynę, Florentynę, Leopolda, Stefana Tomecki, Erykę, Romana, Henryka Macha, ++ dziadków, ++ z rodzin Loska, Duda, Bryłka i Roj.
2. Za + Marię Swoboda w 30. dzień po jej śmierci.

 


CZWARTEK – 7.09.2023 – 

6.30 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Janota.

18.00 Za ++ Józefa, Franciszka, Anielę, Gerarda, Franciszka, Zofię Szołtysek, Michała, Franciszkę, Pawła Sobota, Helenę, Rudolfa Kupski, Amalię, Stanisława Okoń, Marię, Krystynę, Stanisława Sobota, Matyldę Piszczelok, Annę Kisiela, Adelajdę Patoń, Huberta, Helenę Kotulla, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Sobota i Piszczelok.

 


PIĄTEK – 8.09.2023 – Święto Narodzenia NMP

6.30 Za ++ Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę, Norberta Matula, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Michała Rosa, Teresę, Rudolfa Luks, ks. Jana Kurpasa, Wiktorię, Józefa, Jana, Pawła Pilny, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Pawła Bartoszek w rocznicę śmierci, Weronikę, Ryszarda, Cecylię, Romana Bartoszek, Gertrudę, Izydora, Józefa Cholewa, ++ dziadków, Henrykę, Henryka Janoszczyk, Helenę, Konrada Żymełka, Marię, Józefa Stabik i ++ z pokrewieństwa.

 

SOBOTA – 9.09.2023 – 

6.30 Za + ks. Jana Piwczyka od rodzin kapłanów i o. franciszkanów.

15.00 Dziękczynna za tegoroczne zbiory, o błogosławieństwo dla rolników, działkowców, sadowników, ogrodników i pszczelarzy.

18.00 Za + Zofię Skrok w 1. rocznicę śmierci.

 


NIEDZIELA – 10.09.2023 – XXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za + Agnieszkę Promny od mieszkańców ul. Dworskiej, Krótkiej, Ogrodowej, Działkowej i Strażackiej.

10.30 Za ++ Rajmunda Szołtysek, jego rodziców, braci, bratową Franciszkę, Teodora Promny, 2 synów, synowe, ++ dziadków, rodziców chrzestnych, kapłanów, ++ z pokrewieństwa Mryka, Promny, Szołtysek i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji rocznych dzieci: Konrad Malcherek, Miłosz Kilka, Matylda Rynkiewicz, Klara Paszek, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Annę, Franciszka Szołtysek, córkę Helenę Biela.