PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 30 – 6 luty styczeń 2022

NIEDZIELA – 30.01.2022 – IV Niedziela Zwykła

8.00 Za solenizantów stycznia.

10.30 Za ++ Ludwika Skrzypczyk w rocznicę śmierci, żonę Marię, Zygmunta, Roberta, Jadwigę Mryka, Erwina, Adelę Franik, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Mryka, Żur, Skrzypczyk, Krawczyk i Polnik.

12.00 W intencji dziecka do Chrztu Świętego Mikołaja Szołtysek, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niego, siostry Emilii z okazji urodzin, braci, rodziców, chrzestnych i całej rodziny.

16.30 Za ++ Lidię Lauterbach w rocznicę śmierci, Małgorzatę i Herberta Bartoszek, Annę i Teodora Lauterbach, ++ synów, synowe, zięciów, Karolinę Lauterbach, Sebastiana Wróbel, Franciszka Botor, Helenę Biela, Mariana Wyrobek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 31.01.2022 – Wsp. św. Jana Bosko

6.30 Za + Alicję Szolc w 30. dzień po śmierci.

18.00

  1. Za ++ ojca Ignacego Bartoszek na pamiątkę urodzin, Oswalda, Alfreda Bartnik, Anielę, Emila Michalski, ++ dziadków Bartoszek, Musioł, Bartnik i Mryka.
  2. Za ++ Franciszka, Łucję, Herberta Musioł, Stefana, Klarę Musioł, dziadków Swoboda, Musioł i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 1.02.2022 –

6.30 Za + Teresę Woźnica w 30. dzień po śmierci.

18.00

  1. Za ++ Annę, Alojzego Niestrój, Otylię, Józefa Pucher, ++ z rodzin Niestrój, Pucher, Musioł, Morawiec i Czech, Anetę Waniek, Leona Nocoń, Piotra Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.
  2. Za + Rafała Włodarz w 30. dzień po śmierci.

ŚRODA – 2.02.2022 – Święto Ofiarowania Pańskiego

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00 Za ++ Jerzego, Kornelię, Ludwika Paszek, Augustynę, Bernarda, Bronisława Musioł, Gintra Bartoszek, Rudolfa Kaizer, Joachima Paczuła, ++ z rodzin Paszek i Musioł.

CZWARTEK – 3.02.2022 –

6.30 Za ++ Piotra Wójcik w rocznicę śmierci, żonę Martę, Anielę, Józefa, Jadwigę Korol, Jadwigę Helios, Magdalenę, Wilhelma Włodarz, Elfrydę, Rafała Kasperczyk, Gertrudę, Jana Plewnia, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00

  1. Za ++ Wilhelma, Marię Rybka, Edwarda, Henryka, Gertrudę Kula, ++ dziadków, Józefa Gajdzik, Stefana Szołtysek, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Erwina Nocoń, Arkadiusza Falkus, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.
  2. Za ++ Romana, Katarzynę, Franciszkę, Teodora Promny, Albinę, Konstantego, Oswalda Mijacz, Jadwigę, Ludwika Szołdra, Gertrudę, Alojzego Mansfeld, chrzestnych, sąsiadów, ++ z pokrewieństwa Promny i Mijacz.

PIĄTEK – 4.02.2022 –

6.30 W intencjach czcicieli NSPJ.

18.00

  1. W intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.
  2. Za ++ Franciszka Bartoszek, żonę i córkę, Zygmunta Górskiego, jego rodziców, rodzeństwo, Agnieszkę Szary, Cecylię, Jerzego Hudak, ++ z pokrewieństwa Bartoszek i Pecel.

SOBOTA – 5.02.2022 – Wsp. św. Agaty

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Różańca.

18.00

  1. O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej i św. Ojca Pio dla Marii i Ewalda Brosz i wszystkich bliskich.
  2. Za ++ Wiesława Jaszkowic, Annę, Karola, Romana Roskosz, Teresę, Romana, Marcina Winkler, Zygmunta Szindler, Martę, Ludwika Wróblewski, ks. Jana Kurpas i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 6.02.2022 – V Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Henryka, Elfrydę, Rafała Stalica, Franciszkę Macha, Bernarda, Alfreda, Marię, Adolfa, Leokadię, Marcina Wilk, Gertrudę, Wincentego Kraiński, Małgorzatę Kruszyna, Tomasza Mryka, Agnieszkę, Pawła Nocoń, Jadwigę, Pawła Drobik i ++ kapłanów.

10.30 Za ++ Henryka Gemander w rocznicę śmierci, Łucję, Benedykta, Marię Szołtysek, Gertrudę, Szczepana Gemander, Annę Władarz, Joannę Nocoń, Martę, Wilhelma Rusin, ++ z rodziny Szołtysek, Gemander i Władarz oraz dusze opuszczone.

12.00 Za + Arkadiusza Wróbel w 8. rocznicę śmierci.

Po Mszy św: Chrzest Święty – Martyna Małgorzata Banasik.

16.30 Za ++ Emilię, Tomasza, Anielę Kowol, Annę, Andrzeja, Eugeniusza, Teresę, Zofię Kosiński, Łucję Szołtysek, Magdalenę, Benedykta Swoboda, Pawła Bartoszek, Mariana Świerkot, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Kowol i dusze w czyśćcu cierpiące.