PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 31 październik – 7 listopad 2021

NIEDZIELA – 31.10.2021 – XXXI Niedziela Zwykła

8.00 Za solenizantów października.

10.30 Za ++ Jana Pietrowskiego w rocznicę śmierci.

12.00 Za ++ Teresę, Elfrydę i Alojzego Swoboda, Korneliusza, Marię i Alfonsa Słomka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Za ++ Łucję, Benedykta Szołysek w rocznicę śmierci, Henryka, Gertrudę, Szczepana Gemander, ++ dziadków, ++ z rodzin Szołtysek, Włodarz, Gemander, Nocoń, Rusin i dusze opuszczone.

PONIEDZIAŁEK – 1.11.2021 – Uroczystość Wszystkich Świętych

8.00 Za ++ członków Żywego Różańca.

10.30 Za ++ Pawła Szymeczko na pamiątkę urodzin, rodziców Alfonsa, Zofię Szymeczko, teściów Roberta, Cecylię Papkala, szwagrów Czesława Grabiński, Czesława Mercik, Alfonsa, Teresę Szwamberger, ++ kuzynów, sąsiadów, i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za ++ Franciszkę Promny, męża Teodora, 2 synów, synowe, wnuka Leona, Rajmunda, Marię, Wiktora Szołtysek, 2 braci i bratową Marię, Gertrudę, Annę, Józefę, Edeltraudę, Oskara Mryka, dziadków, Stanisława Dybała, Zofię, Teodora Szołtysek, ++ z rodzin Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00

  1. Za ++ zalecanych.
  2. Za ++ Marię, Wiktora Promny, Jadwigę, Wilhelma Kopel, Joachima Bryłka, ++ dziadków, ++ z rodzin Promny, Janyga, Kopel i Szuła.

WTOREK – 2.11.2021 – Wspomnienie wiernych zmarłych

6.30 Za + Helenę Żymełka od Wspólnoty Różańcowej.

8.00 Za + Małgorzatę Domin w 30. dzień po śmierci.

18.00 Za ++ Elżbietę, Emilię, Wilhelma Długaj, dziadków, ++ z rodzin Matuszczyk, Długaj, Achtelik, Kowol, Bednarczyk, Kołodziej, Janota, Luks, Kaczmarczyk i Wieczorek.

ŚRODA – 3.11.2021 –

8.00

  1. Za seniorów, emerytów i rencistów.
  2. Za wstawiennictwem św. Huberta o błogosławieństwo Boże dla członków Koła Łowieckiego „Bór” i dla ich rodzin.

17.00 Za ++ Antoniego Ratka w rocznicę śmierci, syna Kazimierza, Florentynę, Józefa Ratka, Zofię, Roberta, Eugeniusza Jagła, Emilię, Bernarda, Edwarda Bartoszek, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Roberta Szołtysek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 4.11.2021 – Wsp. św. Karola Boromeusza

6.30 Za ++ Marię Herisz w rocznicę śmierci, Roberta, Marka, Gerarda, Tadeusza Herisz, Kornelię, Joachima Wypiór, Wilhelma, Annę, Wiktora Kisiel, Jana Sadecki, ++ dziadków, ++ z rodzin Herisz, Morawiec i Paździor.

18.00

  1. Za ++ Kurta Kuta w rocznicę śmierci, Waltra, Annę, Pawła Kuta, Gertrudę, Ryszarda Musioł, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
  2. Za ++ Leona, Romana, Julię, Józefa Szołtysek, Teodora, Franciszkę, Leona, Janinę, siostrę Arnoldinę Mryka, Gertrudę, Bernarda, Joachima Pyka, Anielę, Emanuela Macha, Genowefę, Henryka Ćmok, Henryka Malik, Łucję, Alfreda Michalski, Helenę, Edwarda Harazim, Iwonę Wawoczny i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 5.11.2021 –

6.30 W intencji czcicieli NSPJ.

18.00

  1. W intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.
  2. Za ++ Teodora, Zofię Szołtysek, dziadków, rodzeństwo, Andrzeja, Bolesława Nowak, Stefana Szołtysek, Halinę Filipczyk, Helenę Biela, Rajmunda Szołtysek, Dolores, Gerhata Grześka i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 6.11.2021 –

6.30 W intencjach Żywego Różańca.

18.00

  1. Za ++ Anielę, Henryka, Lucjana Mryka, Annę, Henryka Kandziora, Jana, Annę Połap, Pawła Bartoszek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
  2. Za ++ rodziców Irenę, Erwina Jeziorski, Lidię, Erwina Waluga, dziadków Martę, Józefa Piechaczek, Małgorzatę, Józefa Jeziorski, Annę, Maksymiliana Waluga, Helenę, Eryka Gołąbowski, Janusza Majewskiego, ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 7.11.2021 – XXXII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Józefa Krzysteczko w rocznicę śmierci, żonę Franciszkę i ++ rodziców z obu stron.

10.30 Za ++ męża i ojca Zygmunta Mryka w 11. rocznicę śmierci, Jadwigę, Roberta Mryka, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Adelę, Erwina Franik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za ++ Sebastiana, Arkadiusza i Jana Wróbel.

Po Mszy św.: Chrzest św. – Nikodem Rojek.

16.30 Za ++ Eryka, Marię Spyra, Angelę, Emila, Jerzego Piszczelok, dziadków, Dolores, Gerhata Grześka, Achilesa Związek, Pawła Kucjas, Jana Karwat, Wernera Wochnik, ++ z rodzin Malcherczyk, Kucjas, Piszczelok, Spyra, ++ sąsiadów, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.