PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 4 – 11 listopad 2018

NIEDZIELA – 4.11.2018 – XXXI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ męża Alojzego Mijacz, Agnieszkę, Alfonsa, Bernarda Mijacz, Angoniego, Alfonsa, Cecylię Dragon, Annę, Eryka Unverricht, Edwarda Kostrz, Mariolę Szymecką, Zygmunta Kowol, Urszulę, Henryka Łotysz, ++ z rodzin Mryka, Krzyźowski, Uciecha i Mijacz.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 75-tej rocznicy urodzin Eryka Woźnica oraz 22-giej rocznicy urodzin wnuczki Weroniki, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie.

12.00 Za ++ Wiktora, Marię Promny, Wilhelma, Jadwigę Kopel, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Promny, Janyga, Kopel i Szuła.

16.30 Za ++ rodziców Anielę, Zbigniewa Romik, ojca Emila Piszczelok, Michała Rosa, Pawła Malik, Dorotę, Ryszarda Kupka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 5.11.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Antoniego Ratka w rocznicę śmierci, syna Kazimierza, Florentynę, Józefa Ratka, Zofię, Roberta, Eugeniusza Jagła, Emilię, Edwarda, Bernarda Bartoszek, Anielę, Grzegorza, Henryka Krzysteczko, Roberta Szołtysek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Sebastiana, Arkadiusza i Jana Wróbel o wieczną radość w Domu Pana.

WTOREK – 6.11.2018 – 

6.30 W pewnej intencji.

18.00
1. Za ++ Leona, Romana, Julię, Józefa Szołtysek, Teodora, Franciszkę, Leona, Janinę, siostrę Arnoldinę Mryka, Bernarda, Joachima Pyka, Anielę, Emanuela Macha, Genowefę, Henryka Ćmok, Henryka Malik, Łucję, Alfreda Michalski, Edwarda Harazim, Iwonę Wawoczny i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Annę, Teodora, Stanisława, Henryka, Bernarda Stachura, Feliksa Dymarz, Wandę, Alberta Kowol, Annę, Franciszka Kowol.

ŚRODA – 7.11.2018 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Marka Herisz, jego ojca Gerarda, dziadków z obu stron, Ryszarda, Leona Łukwiński, Stefanię, Jerzego Gajda, ++ z rodzin Nagengast, Herisz, Kisiela, Wypiór i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Teresę Swoboda w rocznicę śmierci, rodziców Alojzego, Elfrydę Swoboda i ++ z rodzin Swoboda i Macha.
3. Za ++ Kornelię, Antoniego, Tomasza Karcz, ++ z pokrewieństwa Karcz, Loska i Hajduk.

CZWARTEK – 8.11.2018 – 

6.30 Za + Zygmunta Kowol ofiarowana od sióstr.

18.00
1. Za ++ Elżbietę, Wilhelma Długaj, dziadków, ++ z rodzin Matuszczyk, Długaj, Kowol, Achtelik, Kołodziej, Janota, Luks, Kaczmarczyk i Wieczorek.
2. Za ++ Kurta, Annę, Pawła, Waltra Kuta, Gertrudę, Ryszarda Musioł, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 9.11.2018 – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

6.30

18.00
1. Za ++ Bożenę Musiał w 5. rocznicę śmierci, jej rodziców, Jerzego, Annę Kowol, Huberta Piecha, Józefa Kowol, Stefana Krzymyk, Józefa Organiściok.
2. Za ++ Pawła, Julię, Marię, Alfonsa, Emila Belok, Czesława, Klaudię Reszel, ich rodziców, rodzeństwo, Mieczysława, Grzegorza Pierzyna, Mieczysława, Cecylię Kowalczyk, Urszulę, Stefana Króliczek, Gertrudę Kraiński i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 10.11.2018 – Wsp. św. Leona Wielkiego

6.30 Za ++ Eryka Sobota w rocznicę śmierci, Marię, Leona, Renatę, Franciszka Sobota, Jerzego, Helenę Stelmach, Stanisława Sowa, ++ z pokrewieństwa Sobota i Badura.

18.00
1. Za ++ Jana Liwa w 10. rocznicę śmierci, Ryszarda, Helenę, Martę, Jadwigę, Teresę Matula, 3 synów, ++ z rodzin Matula, Szindler i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Anielę, Henryka Mryka, Jana, Annę Połap, Annę, Henryka Kandziora, Pawła Bartoszek i dziadków z obu stron.

NIEDZIELA – 11.11.2018 – XXXII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ męża i ojca Zygmunta Mryka w rocznicę śmierci, Jadwigę, Roberta Mryka, Marię, Ludwika Skrzypczyk, ++ dziadków, Adelę, Erwina Franik, ++ z rodzin Polnik, Hanusz, Mryka, Żur, Krawczyk, Skrzypczyk i dusze opuszczone.

10.30 Za Ojczyznę.

12.00 Do MB Nieustającej Pomocy, Serca Jezusowego z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 85-tych urodzin Elżbiety Kowol, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla solenizantki i całej rodziny.

16.30 Za wstawiennictwem Matki Bożej z intencji Katarzyny Spyra w 45. rocznicę urodzin oraz o błogosławieństwo w rodzinie.