PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 4 – 11 luty 2024

NIEDZIELA – 4.02.2024 – V Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Lidię Lauterbach w rocznicę śmierci, rodziców Małgorzatę i Herberta Bartoszek, teściów Annę i Teodora Lauterbach, szwagierki, szwagrów, Karolinę Lauterbach, Sebastiana Wróbel, Franciszka Botor, Helenę Biela, Mariana Wyrobek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Ludwika Skrzypczyk w rocznicę śmierci, żonę Marię, Zygmunta, Gabriela, Roberta, Jadwigę Mryka, ++ dziadków, chrzestnych, ++ z rodzin Skrzypczyk, Krawczyk, Mryka, Żur, Franik, Kalabis, Hanusz, Polnik i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia przez wstawiennictwo Matki Bożej, św. Ojca Pio i św. Rity dla rodziny Brosz.

16.30 Za ++ rodziców Halinę, Alojzego Kowol, Janusza, Julię, Edwarda Głodała, Leokadię, Wacława Sztuba, ++ dziadków z obu stron, chrzestnych, Bogusława Palenga, Krzysztofa Korach, Mariannę Lewandowską, ks. Jana Kurpas i ++ z pokrewieństwa.

 

PONIEDZIAŁEK – 5.02.2024 –

18.00 Za + + Annę i Alojzego Niestrój, Otylię i Józefa Pucher, ++ z rodzin Niestrój, Pucher, Musioł, Morawiec i Czech, ++ dziadków, Anetę Waniek, Leona Nocoń, Piotra Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

WTOREK – 6.02.2024 –

6.30 Za ++ Piotra Wójcik w rocznicę śmierci, żonę Martę, dziadków, Anielę, Józefa, Jadwigę Korol, Jadwigę Helios, Magdalenę, Wilhelma Włodarz, Elfrydę, Rafała Kasperczyk, Jana, Gertrudę Plewnia, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA – 7.02.2024 –

8.00 W intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00 Za ++ Alojzego Kołodziej w rocznicę śmierci, żonę Marię, Konrada, Monikę Hawełka, dziadków, Agnieszkę, Marię Kołodziej, Wiktora, Agnieszkę Morgała, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Hawełka, Stachura, Kajzer, Swoboda, Długaj, Janota, Luks i Jokel.

 

CZWARTEK – 8.02.2024 –

18.00 Z okazji urodzin podziękowanie za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie dla siebie i całej rodziny.

 

PIĄTEK – 9.02.2024 –

18.00 Za ++ Różę Kot w rocznicę śmierci, Alojzego, Gertrudę, Józefa, Norberta Kot, Henryka Halasz, Erwina Nocoń, Wilhelma, Gertrudę, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę Swoboda, Mariannę, Czesława Garus i ++ z pokrewieństwa.

 

SOBOTA – 10.02.2024 –

6.30 Za ++ Henryka Gemander w 15. rocznicę śmierci, jego rodziców, teściów, brata, dziadków z obu stron, Magdalenę Promny, ++ z rodzin Gemander, Szołtysek, Władarz, Nocoń, Rusin i dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 W intencji chorych z naszej parafii i w intencji tych, którzy się nimi opiekują.

18.00 Za ++ Annę, Franciszka, Zygmunta, Mateusza Kowol, Dorotę, Feliksa Dymarz, rodziców, rodzeństwo, Alberta, Wandę Kowol, ++ z rodzin Kowol, Długaj, Bednarczyk, Achtelik i Sobota.

 

NIEDZIELA – 11.02.2024 – VI Niedziela Zwykła

8.00 Za + Elżbietę Długaj w 30. dzień po śmierci.

10.30 Za ++ Leokadię, Juliana Skonieczka, wnuczkę Kasię Styszko, ++ z rodziny Skonieczka i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla braci Roberta i Aleksandra Długaj oraz o potrzebne łaski dla rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Aleksander Długaj

16.30
1. Za ++ Emilię, Tomasza, Anielę Kowol, Annę, Andrzeja, Eugeniusza, Teresę, Zofię Kosiński, Łucję Szołtysek, Magdalenę, Benedykta Swoboda, Pawła Bartoszek, Mariana Świerkot, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Szołtysek i Kowol.
2. O Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Mikołaja Szołtysek, jego rodziców i chrzestnych.