PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 4 – 11 wrzesień 2022

NIEDZIELA – 4.09.2022 – XXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Grażynę Tomecką, Erykę, Romana, Henryka Macha, Florentynę, Leopolda, Stefana Tomecki, ++ dziadków, ++ z rodzin Loska, Duda, Bryłka, Roj i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za + Ryszarda Jeutner od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.

12.00
1. Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy – Jolanta i Marcin Gatner dziękują za wspólnie przeżyte 25 lat w małżeństwie, za wszelkie otrzymane łaski i proszą o błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego na dalsze lata dla całej rodziny.
2. Za ++ Maksymiliana Kubosz, Alojzego, Krzysztofa Gatner, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kubosz i Gatner.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Gabriela Poborska.

14.00 Ślub: Dawid Dziobiński – Patrycja Krawczyk.

16.30 Za ++ Adelajdę, Józefa Paszek, Zofię, Wiktora, Eugeniusza, Marię, Wiesławę Słaboń, Pawła Mazurek, Łucję, Ludwika, Józefa, Leona Pilny, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PONIEDZIAŁEK – 5.09.2022 –

6.30 Za ++ Augustynę, Alfonsa Woźnica, Emilię, Alojzego, Erwina Kalus, Agnieszkę, Stanisława Nieradzik, Zygmunta Adamski, Jerzego Frycz, Łucjana Mryka, Józefa Wiśniewski, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Józefa Szołtysek w rocznicę śmierci, Romana, Julię, Leona Szołtysek, Annę, Emanuela Musioł, Jadwigę, Alfonsa Włodarz, Gertrudę, Gerarda Grodoń, Pawła Bartoszek, Anielę, Emanuela Macha, Genowefę, Henryka Ćmok, Antoniego Liszok, Rudolfa Niemiec i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Józefa, Franciszka, Anielę, Gerarda, Franciszka, Zofię Szołtysek, Michała, Franciszkę, Pawła Sobota, Helenę, Rudolfa Kupski, Amalię, Stanisława Okoń, Marię, Krystynę, Stanisława Sobota, Matyldę Piszczelok, Annę Kisiela, Adalajdę Patoń, Huberta, Helenę Kotulla, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Sobota i Piszczelok.

 

WTOREK – 6.09.2022 –

6.30 Za ++ Franciszka, Agnieszkę, Piotra Roj, Henrykę, Józefa Czermak, Rafała Nocoń, ++ dziadków z obu stron, chrzestnych, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Annę, Eryka Kowol, Norberta, Franciszkę, Piotra Kowol, rodzeństwo, szwagra, ++ dziadków, Jana, Annę Zalewski i ++ z pokrewieństwa.

 

ŚRODA – 7.09.2022 –

8.00 W intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Bronisława Musioł na pamiątkę urodzin, jego rodziców Augustynę, Bernarda Musioł, teściów Adelajdę, Kazimierza Balik, Joachima Paczuła, Jerzego Paszek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ sąsiadów.
2. Za ++ Gerarda Woźnica, żonę Teresę, rodziców, teściów, Leona Rudnik, Teresę, Ewalda Hynisz, ++ z rodzin Woźnica, Kubicki, Kopernik, Matuszewski i Grzęda.

 

CZWARTEK – 8.09.2022 – Święto Narodzenia NMP

6.30 Za ++ Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę, Norberta Matula, ++ dziadków, Michała Rosa, Teresę, Rudolfa Luks, ks. Jana Kurpas, Wiktorię Pilny, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Jana, Bernarda, Pawła, Zofię Mryka, Anielę, Stanisława, Edwarda Deszczyński, Kazimierę, Jana Stalica, Gerarda Nocoń, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kowol, Unfericht, Uciecha i Macha.
2. Za ++ Walentego, Marię, Pawła, Helenę Musioł, Joannę, Wilhelma Wieczorek, Urszulę, Henryka Sopala, Józefa Ciupke, Ignacego Bartoszek, Szymona Gawlik, Gizelę, Józefa Strzodka i dziadków z obu stron.

 

PIĄTEK – 9.09.2022 –

6.30 Za ++ Marię, Erwina Wilczek, Waltra, Józefę, Wilhelma Wieczorek, Matyldę, Franciszka Paluch, Martę, Ryszarda Nocoń, Bronisława, Augustynę, Bernarda Musioł, Eugeniusza, Cecylię, Emila Kurpas, Wandę, Józefa Kendziora, Władysława Kowalczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Pawła Bartoszek w rocznicę śmierci, Weronikę, Ryszarda Bartoszek, Gertrudę, Izydora, Józefa Cholewa, ++ dziadków, ++ z rodzin Bartoszek, Janoszczyk, Żymełka, Stabik i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA – 10.09.2022 –

6.30 Za ++ Elżbietę, Wilhelma, Emilię Długaj, dziadków z rodzin Kołodziej, Długaj, Matuszczyk, Janota, Luks, Kowol, Achtelik, Bednarczyk, Wieczorek, dusze w czyśćcu cierpiące i ++ z rodziny Kaczmarczyk.

13.30 Ślub: Mateusz Fojt – Ewelina Gabor.

15.00 Podziękowanie za żniwa i zbiory w intencji rolników, działkowców, sadowników, ogrodników i pszczelarzy.

18.00 Za ++ Teresę Kaszek w 10. rocznicę śmierci, męża Jana, rodziców z obu stron, Andrzeja Dudek, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Musioł, Kowol i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

NIEDZIELA – 11.09.2022 – XXIV Niedziela Zwykła

8.00 Za parafian.

10.30 Za + Józefa Nocoń od koleżanek i kolegów z rocznika 1957.

12.00 Za + Urszulę Górecką w 30. dzień po śmierci.

16.30 Za ++ Jerzego Omozik, żonę Irenę – od kuzynostwa.