PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 5 – 12 lipiec 2020

NIEDZIELA – 5.07.2020 – XIV Niedziela Zwykła 

8.00 Za ++ Martę, Józefa, Gertrudę Woźnica, Jana, Annę, Jadwigę Wyciślik, Stefanię Kudelko, Pawła Malik, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Jana Pawlas, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, Józefa Organiściok, Henryka Woźnica, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

10.30 Za ++ Czesława Reszel w 10. rocznicę śmierci, żonę Klaudię ++ rodziców, Józefa, Teresę, Katarzynę Reszel, Pawła, Julię, Marię, Alfonsa, Amandę, Emila, Anielę Belok, Grzegorza, Mieczysława Pierzyna, Mieczysława, Cecylię Kowalczyk, Stefana, Urszulę Króliczek, Wincentego, Gertrudę Kraińskich i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Za ++ Otylię, Wincentego, Mariana Organiściok, Alojzego, Elfrydę, Rozalię, Wilhelma, Joachima Szołtysek, Antoniego, Kornelię, Tomasza Karcz, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Organiściok, Matula, Swoboda, Kot i Skutela.

PONIEDZIAŁEK – 6.07.2020 – Wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

18.00
1. Za + Edmunda Szołtysek w 3. rocznicę śmierci.
2. Za Małgorzatę Pilny od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.

WTOREK – 7.07.2020 – 

6.30 Za ++ Łucję Stalica w 7. rocznicę śmierci, męża Jerzego, rodziców, Pawła, Franciszkę, Teresę, Erykę, Ewalda Pindur, Helmuta, Edeltraudę Cieplik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 8.07.2020 – Wsp. św. Jana z Dukli

17.00
1. Za ++ Wincentego Musioł w rocznicę śmierci i na pamiątkę 90. urodzin, żonę Leokadię, ++ z rodzin Fajkis, Szołtysek, Kaszek, Kowol, Helenę Biela, Alfreda, Alfonsa Pyka, Krystynę, Jerzego Kasprzak, ++ z pokrewieństwa Musioł i ++ dziadków.
2. Za + Małgorzatę Pilny w 30. dzień po śmierci.

CZWARTEK – 9.07.2020 – 

18.00 Za ++ Jerzego, Sebastiana, Wandę, Franciszka Janyga, Augustynę, Wiktora, Marka Fojt, Bertę, Pawła Jabłonka, Annę, Wacława Głuch, Huberta Szczyrba, Franciszka Woźniczka.

PIĄTEK – 10.07.2020 – 

18.00 Za + Magdalenę Włodarz w 1. rocznicę śmierci, męża Wilhelma, ++ rodziców z obu stron.

SOBOTA – 11.07.2020 – Święto św. Benedykta

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji urodzin.

18.00 Za ++ Jana Gołąb w rocznicę śmierci, Magdalenę, Józefa Niewięć, Elfrydę, Antoniego, Irenę Gołąb, Mariana, Magdalenę, Pawła Wyrobek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 12.07.2020 – XV Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Kunegundę Musioł w rocznicę śmierci, męża Romana, rodziców Gertrudę, Józefa Benisz, teściów Florentynę, Teodora Musioł, Jana, Annę Wyciślik, Stefanię Kudelko, ++ z pokrewieństwa Musioł, Benisz i Bartoszek.

10.30
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Wiktor Książek, Jakub Bujak, Wiktoria Woźnica, ich rodziców i chrzestnych.
2. W intencji dziecka do Chrztu Świętego Martyny Tajnert, jej rodziców, chrzestnych i brata Marcina.
3. Za ++ z rodziny Kraiński.

16.30 Za ++ ojca Andrzeja Muszalik na pamiątkę urodzin, chrzestnego Dariusza Sarkowicz i dziadków z obu stron.