PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 5 – 12 sierpień 2018

NIEDZIELA – 5.08.2018 – XVIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Emilię Bartoszek, syna Edwarda, męża Bernarda, Adama, Pawła, Zbigniewa Piekara, Roberta Szołtysek, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Krzysteczko i Ratka.

10.30 Za ++ Halinę Kowol na pamiątkę urodzin, rodziców, teściów, zięcia Janusza Głodała, braci Alfreda, Norberta Kowol, Zofię, Emila Goławski, Ignacego Nocoń, ks. Jana Kurpas, ++ z pokrewieństwa Sztuba, Głodała, Kurpas, Szindler i Roskosz.

16.30 Do Bożej Opatrzności, MB Częstochowskiej z podziekowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Bronisławy i Grzegorza z okazji 30-tej rocznicy ślubu i 55-tej rocznicy urodzin Grzegorza.

PONIEDZIAŁEK – 6.08.2018 – Święto Przemienienia Pańskiego

18.00 

WTOREK – 7.08.2018 – 

6.30 Za ++ Walerię, Antoniego, Konrada, Norberta Żymełka, Jana, Annę, Emiliana Sigulski, Pawła Bartoszek, Ernesta Promny, ++ z rodziny Żymełka.

ŚRODA – 8.08.2018 – Wsp. św. Dominika

17.00
1. Za + Marię Jachnik w 6. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Rajca, Kot, Swoboda, Nieradzik, Cyroń i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Marię Szołtysek w 2. rocznicę śmierci, męża Gerarda, ++ rodziców, dziadków, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 9.08.2018 – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

18.00 Za ++ Eryka, Emila, Annę, Gerarda Bujara, Jana, Leokadię Mryka, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Elżbietę, Ernesta Kaczmarek, Adolfa, Różę Kurpas, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Jachnik, Chwiołka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 10.08.2018 – Świeto św. Wawrzyńca

18.00 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie oraz Dary Ducha Świętego dla Łukasza Majowskiego z okazji 18-tych urodzin.

SOBOTA – 11.08.2018 – Wsp. św. Klary

6.30 Za ++ Fryderyka Swoboda w rocznicę śmierci, Jana, Marię Swoboda, Emanuela, Annę Przybyła, ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Kazimierza Ratka w rocznicę śmierci, ojca Antoniego, ++ rodziców Zofię, Roberta, Eugeniusza Jagła, Emilię Bartoszek, męża i syna, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Roberta Szołtysek, ++ z pokrewieństwa Ratka i Krzysteczko.

NIEDZIELA – 12.08.2018 – XIX Niedziela Zwykła

8.00 Za + Karolinę Lauterbach w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Lauterbach i Galwas oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Mateusza Kilka, jego rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Jerzego Czech w rocznicę śmierci, żony Różę i Kornelię, Agnieszkę, Jana Morawiec na pamiątkę urodzin, syna Gotfryda, Piotra, Annę, Pawła Nowak, Annę, Alojzego Niestrój, Adelajdę, Franciszka Musioł, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ z rodzin Paździor, Herisz, Morawiec, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.