PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 5 – 12 wrzesień 2021

NIEDZIELA – 5.09.2021 – XXIII Niedziela Zwykła

8.00

 1. Za ++ Franciszka, Agnieszkę, Piotra Roj, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Roj, Falkus i ++ kapłanów.
 2. (ks. Sebastian poza parafią) Za ++ Grażynę Tomecką w 1. rocznicę śmierci, brata Henryka, rodziców Erykę, Romana Macha, teściów Florentynę, Leopolda Tomecki, szwagra Stefana, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ Jana, Bernarda, Pawła, Zofię Mryka, Anielę, Stanisława, Edwarda Deszczyński, Kazimierę, Jana Stalica, Gerarda Nocoń, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Unfericht, Uciecha, Kowol i Macha.

12.00 Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla Mateusza Mryka z okazji 18. urodzin.

16.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo św. Rodziny jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 10. rocznicy ślubu Jolanty i Marcina Szołtysik oraz 40. urodzin Marcina, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla małżonków, ich dzieci oraz całej rodziny.

PONIEDZIAŁEK – 6.09.2021 –

6.30 Za + Zygfryda Bartoszek od sąsiadów z ul. Zwycięstwa, Krótkiej i Dworskiej.

18.00

 1. Za ++ Teresę Kaszek w rocznicę śmierci, dziadków, ++ z pokrewieństwa Kaszek, Dudek, Kowol, Musioł, Nandzik i dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i św. Urbana w intencji członków Wspólnoty Dorosłych, opiekuna Wspólnoty ks. proboszcza Józefa z prośbą o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na nowy rok formacyjny.

WTOREK – 7.09.2021 –

6.30 Za ++ Augustynę, Alfonsa Woźnica, Emilię, Alojzego, Erwina Kalus, Agnieszkę, Stanisława Nieradzik, Zygmunta Adamski, Jerzego Frycz, Łucjana Mryka, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

18.00

 1. Za ++ Annę, Eryka Kowol, Norberta, Franciszkę, Piotra Kowol, rodzeństwo, szwagra, dziadków, Annę, Jana Zalewskich i ++ z pokrewieństwa.
 2. Za + Bernarda Mryka w 30. dzień po śmierci.

ŚRODA – 8.09.2021 – Święto Narodzenia NMP

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo św. Rodziny jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 20. rocznicy ślubu Hanny i Michała, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę Bożą dla małżonków, ich dzieci i całej rodziny.

17.00

 1. Za + Arkadiusza Wróbel na pamiątkę urodzin.
 2. Za ++ Marię, Ludwika Oleks, Zofię, Jana, Czesława Małysiak, Arkadiusza Wróbel, Gertrudę, Józefa Benisz, ++ z pokrewieństwa Musioł, Bartoszek i ++ dziadków z obu stron.

CZWARTEK – 9.09.2021 –

6.30 Za ++ Walentego, Marię, Helenę, Pawła Musioł, Joannę, Wilhelma Wieczorek, Urszulę, Henryka Sopala, Józefa Ciupke, Ignacego Bartoszek, Szymona Gawlik, Gizelę, Józefa Strzodka i dziadków z obu stron.

18.00

 1. O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Najświętszej w rodzinie.
 2. Za ++ Rajmunda, Zofię, Teodora Szołtysek, Andrzeja Nowak, Marię Żymełka, ++ dziadków, rodziców chrzestnych, ++ z pokrewieństwa Promny i Szołtysek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 10.09.2021 –

6.30 Za + Halinę Korzuszek od sąsiadów z ul. Leśnej, Wolności i za + córkę Julię.

16.00 Ślub: Dawid Samek – Katarzyna Gawor.

18.00

 1. Za ++ Pawła Bartoszek w rocznicę śmierci, Weronikę, Ryszarda, Cecylię, Romana Bartoszek, Gertrudę, Izydora, Józefa Cholewa, ++ dziadków, Henryka Janoszczyk, Helenę, Konrada Żymełka i ++ z pokrewieństwa.
 2. Za + Eryka Badura w 30. dzień po śmierci.

SOBOTA – 11.09.2021 –

6.30 Za + Julię Korzuszek od koleżanek i kolegów z rocznika 1991 i wychowawcy Małgorzaty Wiśniewskiej.

15.00 Podziękowanie za żniwa i zbiory w intencji rolników, sadowników, działkowców, ogrodników i pszczelarzy.

18.00 Za ++ Wilhelma, Różę, Alojzego, Gerarda Karwat, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Agnieszkę, Alojzego Mryka i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 12.09.2021 – XXIV Niedziela Zwykła Uroczystość NMP Piekarskiej

8.00 Za ++ Marię Pakura na pamiątkę urodzin, Józefa, Martę, Antoniego Pakura, Konstantynę, Szczepana Swoboda, ks. Leonarda Swoboda, Łucję, Jadwigę, Wacława Kurpas, Anielę, Pawła Nocoń, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Tabath, Teichgraber i ++ sąsiadów.

10.30 Za ++ Gintra, Eryka, Elżbietę Hawlicki, Ignacego, Edmunda, Anielę Krzysteczko, Helenę, Herberta Szołtysek, Łucję Wittek, ++ dziadków, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za parafian.

14.00 Ślub: Kamil Respondek – Anna Skiba.

16.30 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Świętej Rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie z okazji 40. rocznicy ślubu Gabrieli i Norberta Marek.