PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 6 – 13 grudzień 2020

NIEDZIELA – 6.12.2020 – II Niedziela Adwentu

8.00 Za ++ Zofię Nocoń w 10. rocznicę śmierci, męża Wincentego, ++ dziadków, Martę, Emanuela Macha, Annę, Alojzego Kula, Genowefę, Romana Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę Franciszka Tłuczykąt, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Krzysteczko.

10.30 Za ++ górników.

12.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za odebrane łaski z okazji 50. rocznicy urodzin Damiana Bartoszek oraz o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla rodziny.
2. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Krystyny Czakańskiej z okazji 80. rocznicy urodzin.

16.30 Za ++ Jana Liwa, rodziców, Ryszarda, Helenę, Teresę, Martę, Jadwigę, Stanisława Matula, 3 synów i ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 7.12.2020 – Wsp. św. Ambrożego

6.30 Za ++ Henryka, Olgę, Leona, Eryka Kłos, Genowefę, Antoniego, Franciszka, Ryszarda Woźnica, Agnieszkę Krzysteczko, Jana Malcherek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Brunona, Annę, Franciszka, Urszulę, Alojzego, Romana Szołtysek, Roberta, Salomeę Dudek, Wawrzyna, Elfrydę Gajda, Ireneusza Kuszpińskiego, Jadwigę Samborską, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Wilhelma, Annę, Wiktora Kisiel, Gertrudę, Alfonsa, Stefana Krzysteczko, Marię, Roberta, Gerarda, Marka, Tadeusza Herisz, Jana, Elżbietę, Bolesława Sadecki, Kornelię, Joachima Wypiór, Matyldę, Joachima Kowol, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kisiel, Herisz i Morawiec.

WTOREK – 8.12.2020 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

6.30 Za + Marię Kołodziej od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.

18.00
1. W intencji ks. proboszcza z okazji 56. urodzin od Rady Parafialnej.
2. Za ++ Konrada Kot w rocznicę śmierci, żonę Otylię, ++ dziadków, Stefana Widera, ++ rodziców, 2 siostry, Sebastiana Pach, Łucję Hyba, Matyldę Kot, Lucjana, Helenę, Lidię, Jana, Wilhelma, Magdalenę, Michała, Zofię, Balbinę Włodarz i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 9.12.2020 – 

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Dary Ducha Świętego w rodzinach.

17.00
1. Za ++ Erykę Musioł w 1. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Pyka, Musioł i Hahn.
2. Za + Andrzeja Dudek od sąsiadów z ul. 27 Stycznia.

CZWARTEK – 10.12.2020 – 

6.30 Za ++ Marię, Ludwika Skrzypczyk, Zygmunta Mryka, ++ dziadków Skrzypczyk, Kołodziej, Kula, Krawczyk i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Pawła, Weronikę, Ryszarda, Romana Bartoszek, Gertrudę, Izydora, Józefa Cholewa, ++ dziadków, Józefa Stabik, Henryka Janoszczyk, Konrada Żymełka i ++ z pokrewieństwa.
2. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski okazji 9. urodzin Pawła Jałmużniak.

PIĄTEK – 11.12.2020 – 

6.30 Za + Henryka Macha w 30. dzień po śmierci.

18.00
1. Za ++ Pawła, Teresę Rybka, Justynę Rybka, Wiktora, Marię Promny, Leona, Franciszka, Elżbietę Dubiel, Ryszarda, Dorotę Kupka, Ewalda, Łucję Bartoszek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Rybka, Promny i Kowol.
2. Za ++ Anielę, Edwarda, Józefa i Herberta Loska, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Karola Mryka, Olgę Tkocz, Erykę, Romana, Henryka Macha, Grażynę Tomecką, Alojzego Bryłka oraz ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 12.12.2020 – 

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Łucji Swoboda z okazji 70. rocznicy urodzin oraz opiekę dla całej rodziny.

18.00
1. Za ++ Zygmunta Szindler, Marię, Teofila Matula, Annę, Karola, Romana Roskosz, Martę, Ludwika Wróblewski, Teresę, Romana, Marcina Winkler, Wiesława Jaszkowic, Halinę, Alojzego Kowol, ks. Jana Kurpas, Janusza Głodała, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Jana Musioł w rocznicę śmierci, Martę, Pawła Musioł, Stanisława Wróblewskiego, syna Wojciecha, Jolantę Mryka, Mariana Urbańczyk, ks. Henryka Sajdok, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka oraz ++ kapłanów.

NIEDZIELA – 13.12.2020 – III Niedziela Adwentu

8.00 Za ++ Marię, Wiktora, Elżbietę, Gerarda Mijacz, Wiktora, Bożenę, Jana, Gertrudę Dylus, Franciszkę, Józefa Krzysteczko, Franciszka Rybka i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ Pawła Malik w rocznicę śmierci, Andrzeja Rożek, Michała Rosa ++ z pokrewieństwa Malik, Woźnica, Kot, Romik, Pawlas i Richter.

12.00 W intencji Helenki Skiba w 5. rocznicę urodzin, w podziękowaniu za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża.

16.30 W intencji czcicieli MB Fatimskiej.