PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 6 -13 październik 2019

NIEDZIELA – 6.10.2019 – XXVII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Marię, Teklę, Jana Poloczek, Cecylię, Gertrudę Kasperczyk, Bogdana, Jadwigę, Mieczysława Danowski, Agnieszkę, Franciszka Myśliwiec, Cecylię, Alojzego Szymura, Bernarda, Różę Tilke, Teresę, Rudolfa Luks, Emilię, Bernarda, Edwarda Bartoszek, Joachima Szołtysek i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Fatimskiej jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 70. rocznicy urodzin Leona Janota, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Józefa jako podziękowanie za 25 lat małżeństwa Beaty i Janusza Promny, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Zuzanna Bogacz.

16.30 Za ++ Andrzeja Rożek w rocznicę śmierci i urodzin, ojca Pawła Malik, teściów, dziadków, chrzestnych, Michała Rosa, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 7.10.2019 – Wsp. MB Różańcowej

6.30 Za + Elfrydę Kasperczyk od sąsiadów z ulic Gliwickiej, Zwycięstwa i Kłodnickiej.

18.00
1. Za ++ Arkadiusza Falkus na pamiątkę urodzin, ojca Ryszarda, ++ dziadków Falkus, Lempa, Rybka, Grabiec, Edwarda Kula i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Marię, Pawła, Edmunda, Alfreda, Ryszarda, Bernarda Kowol, Jana, Gertrudę, Roberta, Rutę, Alojzego Musioł, Cecylię, Henryka, Tadeusza, Marię Wranik, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Kazimierza Strojny, Franciszkę, Józefa Krzysteczko i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 8.10.2019 – 

6.30 O radość wiekuistą i wieczne odpoczywanie dla + Gerarda Lauterbach od sąsiadów z ul. Leśnej i Wolności.

18.00
1. Za ++ Stanisława Rybka na pamiątkę urodzin, jego rodziców, rodzeństwo, teściów, Jana, Martę, Antoniego Marcisz, Stanisława, Gertrudę Mrozek, Dariusza Ciszewski, Różę Grodzki, Andrzeja Nowak i ++ sąsiadów.
2. Za + Elfrydę Kasperczyk w 30. dzień po jej śmierci.

ŚRODA – 9.10.2019 – 

6.30 Za + Elfrydę Kasperczyk od koleżanek i kolegów z rocznika 1940.

17.00
1. Za ++ męża Stefana Krzymyk, rodziców, teściów, Józefa Organiściok, Huberta Piecha, Józefa Kowol, Elfrydę Kleczka, Gerarda Nocoń i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ rodziców Annę Józefa Spyra, Marię Pawła Pyka, córkę Katarzynę, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Roj, Spyra, Pyka oraz ++ kapłanów.

CZWARTEK – 10.10.2019 – 

6.30 Za ++ Rudolfa Luks na pamiątkę urodzin, żonę Teresę, Mariannę, Władysława, Mieczysława, Edwarda Masłocha, Jacka Barańczyk, ++ dziadków, ++ z rodzin Luks, Janota, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Franciszka Musioł w rocznicę śmierci, żonę Adelajdę, Leona Nocoń na pamiątkę urodzin, Anetę Waniek, Alfreda Nocoń, Iwonę Wawoczny, ++ dziadków, ++ z rodzin Niestrój, Morawiec, Piotra Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Ryszarda, Romana, Dariusza, Edmunda, Waleskę Jendrychowski, Konrada, Marię, Eryka Sobczyk, Zygmunta, Elżbietę, Kazimierza Giełda, Henryka Stareczek, ++ dziadków, ++ z rodzin Jendrychowski, Sobczyk, Roj, Mandrela i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 11.10.2019 – 

6.30 Za ++ Marię, Wiktora, Rajmunda, Roberta, Gerarda, Marię Szołtysek, Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę, Rudolfa Luks, ++ dziadków, Mieczysława Kajpust, Rafała Stalica, Katarzynę, Roberta Kowol, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Janota, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Zofię, Konstantego, 7 synów, Elżbietę, Waldemara, Kazimierza Długaj, Marię, Stanisława Bednarczyk, Annę, Franciszka, Zygmunta, Mateusza Kowol, Martę, Szczepana Achtelik, Teresę, Ewalda Hynisz, ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Benedykta Nocoń od znajomych rodzin Ptak i Sładek z Jaśkowic.

SOBOTA – 12.10.2019 – 

6.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla całej rodziny.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary jako podziękowanie za 30 lat małżeństwa Urszuli i Stefana Hynisz, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

18.00
1. Za ++ Stefana, Otylię, Teodora Fajkis, Agnieszkę, Karola, Henryka, Eugeniusza, Jarosława, Marcina Biskup, ++ z pokrewieństwa Fajkis, Musioł, Rusin i Biskup.
2. Za ++ Dominika, Małgorzatę, Franciszka, Gertrudę Spadek, Różę, Pawła, Wiktora, Zofię Mazurek, Józefa Pixa, Stanisławę Borowiecką, Franciszka Gizdol, Andrzeja Rożek, ++ dziadków, chrzestnych, z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Dawid Teichgraber.

NIEDZIELA – 13.10.2019 – XXVIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Edwarda Kula na pamiątkę urodzin, jego rodziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za + Łucję Szołtysek w 1. rocznicę śmierci i + męża Konrada.

12.00
1. Do MB Różańcowej, przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II jako podziękowanie za 10 lat małżeństwa Basi i Dawida Panasiewicz, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, łaskę zdrowia, a także opiekę Aniołów Stróżów dla Jakuba, Zuzanny i Agaty.
2. Do Bożej Opatrzności w podziękowaniu za dar kanonizacji św. Johna kardynała Newmana.

16.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.