PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 6 – 13 styczeń 2019

NIEDZIELA – 6.01.2019 – Uroczystość Objawienia Pańskiego

8.00 Za + Stefana Szołtysek w 2. rocznicę śmierci.

10.30 Za ++ Teofila, Franciszka, Martę, Olgę Mijacz, Jana, Teresę, Ernesta, Lidię Promny, Leona Majowskiego, rodziców, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Henryka, Herberta, Eryka, Jadwigę, Matyldę Hahn i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za + Grzegorza Romik od rodziny Żymełka.

16.30 Za ++ Stanisława Sowa w rocznicę śmierci, Jana, Józefa, Wiktorię, Leokadię Sowa, Karola, Franciszkę Musioł, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kula, Musioł i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 7.01.2019 – 

6.30
1.
2.

18.00 Za ++ Annę, Karola, syna Romana Roskosz, Teresę, Romana, syna Marcina Winkler, Wiesława Jaszkowic, Zygmunta Szindler, Martę, Ludwika Wróblewski, ++ dziadków, ks. Jana Kurpas i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 8.01.2019 – 

6.30
1. Za ++ Pawła, Annę, Grzegorza Janota, Teresę Matula, Michała Rosa, Teresę, Rudolfa Luks, ++ dziadków, ks. Jana Kurpas, ++ z rodzin Janota, Matula, Falkus, Kołodziej, Pilny, ++ kapłanów i siostry zakonne.
2.

18.00 Za ++ Urszulę Łotysz, męża Henryka, jego rodziców, Alfreda Biela, Antoninę, Konstantego Uciecha, Cecylię, Józefa Krzysteczko, Alojzego Mijacz, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 9.01.2019 – 

6.30
1. Za ++ Kunegundę, Jana Hirsz, ich rodziców, rodzeństwo, Emila Kubicki, Anielę, Franciszka Loska, ++ dziadków Kubicki, Loska, Hirsz i Kisiela.
2.

17.00 Za ++ Różę, Pawła, Wiktora, Zofię Mazurek, Łucję, Franciszka, Herberta Musioł, Dominika Spadek, ++ dziadków Mazurek, Kaszek, Musioł, Swoboda i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 10.01.2019 – 

6.30 
1. Z okazji 60-tych urodzin Agnieszki Górecki jako podziękowanie za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
2. Za ++ Jadwigę, Alfonsa, Stefana Woźnica, Jadwigę, Zofię, Pawła Górecki, Anielę, Hermana Kleibert, Damiana Szołtysek, Annę, Henryka Kandziora, Pawła Bartoszek, ++ dziadków, ++ rodziców chrzestnych i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Helenę, Franciszka Pilny, Jadwigę, Pawła Duda, ++ dziadków, Stefana Kuberek, Annę Brol, Adelajdę, Alojzego Sodzawiczny, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 11.01.2019 – 

6.30
1.
2.

18.00 Za ++ Różę, Łucję Szołtysek w rocznicę śmierci, Marię, Franciszka Szołtysek, Gerarda, Grzegorza, Alojzego, Apolonię Banko, Wernera, Edytę, Emila, Elżbietę Nocoń, Kunegundę, Eryka Mika, Ryszarda, Ernestynę Szwamberger, Zygmunta, Jadwigę Wichary, Józefa, Irenę Furgoł, Marcina Promny, Józefa Dragon i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 12.01.2019 – 

6.30
1. Za ++ Emila, Anielę Michalski, Elżbietę, Józefa Mryka, dziadków, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Gretę Wita, Edmunda Szołtysek, Anielę, Ewalda Szymura, Ignacego Bartoszek, Emilię Kleczka, Łucję Czopek i ++ kapłanów.
2. Za ++ Tomasza, Romana, Marię Mryka, Martę, Wincentego Chwiołka, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Ludwika, Leona Pilny, Jadwigę, Pawła Kotyczka, Alfreda, Bernarda Wilk, Teresę, Bernarda Ciupka, ++ z pokrewieństwa Włodarz, Bujara, Jachnik i Musioł.

18.00 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodziny z okazji 40-tych urodzin Edyty.

NIEDZIELA – 13.01.2019 – Święto Chrztu Pańskiego

8.00 Za ++ Emilię Michalską w rocznicę śmierci, męża Alojzego, rodziców, dziadków, Franciszka, Gertrudę, Ewalda Botor, Lidię Lauterbach, Annę, Henryka Kandziora i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ Alfreda Nocoń w rocznicę śmierci, syna Leona, wnuczki Anetę Waniek i Iwonę Wawoczny, rodziców, rodzeństwo i krewnych z rodzin Nocoń, Kotlorz, Gemander, Ludwik, Suchy, Wysocki, Zaborowski, Szołtysek, Moryc, Musioł, Mryka i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Franciszka Sohajko, jego rodziców i chrzestnych.
2. Za + Krystynę Bartoszek w 1. rocznicę śmierci.

16.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.