NIEDZIELA – 7.07.2024 – XIV Niedziela Zwykła

8.00

10.30 Za ++ Dorotę Kupka w rocznicę śmierci, męża Ryszarda, ++ rodziców, teściów, brata i ++ z pokrewieństwa.

16.30 Za ++ męża Aleksandra Marzec w rocznicę śmierci, rodziców Łucję, Dominika Spadek, dziadków Spadek, Mazurek, Marzec, Nocoń, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 8.07.2024 – Wsp. św. Jana z Dukli

18.00 Za ++ Dorotę Dymarz w 1. rocznicę śmierci, Feliksa Dymarz, Alberta, Wandę Kowol, ++ z rodzin Dymarz, Stachura i Kowol.

WTOREK – 9.07.2024 –

6.30 Za ++ Antoniego Kula w 2. rocznicę śmierci, Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, Annę, Romualda Wodara, Józefa Gajdzik, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 10.07.2024 –

17.00 Za + ks. proboszcza Jana Piwczyka na pamiątkę 85. urodzin, jego ++ rodziców Martę i Gerarda, brata Jerzego i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 11.07.2024 – Święto św. Benedykta, opata

18.00 Za ++ Romana, Gertrudę Henisz, Wiktorię, Pawła, Franciszka Jachnik, Elżbietę, Huberta, Łucję Nizor, Annę, Franciszka Kralj, Jadwigę, Herberta Hahn, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 12.07.2024 – Wsp. św. Brunona Bonifacego

18.00 Za ++ Elfrydę, Ryszarda Kleczka, Annę, Alojzego Niestrój, dziadków, Elżbietę, Józefa Mryka, Stefana Krzymyk, Huberta Piecha, Józefa Organiściok, Henryka Stareczek, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i franciszkanów.

SOBOTA – 13.07.2024 – Wsp. św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

6.30 Za ++ Agnieszkę, Franciszka, Piotra Roj, Rafała, Marię, Ignacego Nocoń, ++ dziadków, chrzestnych, ++ z rodzin Roj, Falkus, Matula, Nieradzik, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

13.30 W intencji Alicji Banaszewskiej i Łukasza Kuśnierczyka o Boże błogosławieństwo, miłość, radość i pokój.

18.00 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.

NIEDZIELA – 14.07.2024 – XV Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Wincentego Musioł w rocznicę śmierci, żonę Leokadię, rodziców, teściów, Alfreda, Alfonsa Pyka, ++ z rodzin Szołtysek, Fajkis, Jeutner, Kaszek, Kowol, Musioł, Helenę Biela, Krystynę, Jerzego Kasprzak, ++ z pokrewieństwa Musioł i Bartoszek.

10.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Lilianna Marzec, Marek Skrzypczyk, Elżbieta i Rafał Buss.

16.30 Za ++ rodziców Alicję, Jana Gołąb, Magdalenę, Józefa Niewięć, Elfrydę, Antoniego, Irenę Gołąb, Magdalenę, Pawła, Mariana Wyrobek, ++ sąsiadów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.