PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 7 – 14 marzec 2021

NIEDZIELA – 7.03.2021 – III Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ ojców internowanych do Rosji: Jana Gemander, Alojzego Kasperczyk, Stefana Kot, Józefa Kula, Ludwika Kula, Jana Macha, Ryszarda Macha, Franciszka Macha, Wilhelma Matula, Jana Musioł, Sylwestra Malcherek, Józefa Mryka, Alberta Nocoń, Augustyna Nusse, Pawła Pindur, Jana Promny, Teodora Promny, Jana Smorz, Maksymiliana Spyra, Franciszka Swoboda, Franciszka Szołtysek, Jana Szołtysek.

10.30 Za + Renatę Podsiadło od sąsiadów z ul. Zabrskiej.

12.00 Za + Małgorzatę Krzysteczko w 30. dzień po śmierci.

16.30 Za + Stefana Kowol pochodzącego z Paniówek, a zmarłego w Niemczech od bratowych Krysi i Anieli oraz Basi, Małgosi, Bogusia, Danki, Doroty i Oli z rodzinami.

PONIEDZIAŁEK – 8.03.2021 – 

6.30 Za ++ Dariusza, Władysława, Piotra, Stanisława, Bronisławę Sarkowicz, Gertrudę, Ottona Bryłka, Andrzeja, Jana Muszalik i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Elfrydę Kleczka na pamiątkę urodzin, rodziców, teściów, Alojzego, Annę Niestrój, Elżbietę, Józefa Mryka, Stefana Krzymyk, Huberta Piecha, Józefa Organiściok, Henryka Stareczek, ++ kapłanów i franciszkanów.
2. Za ++ Franciszka Strzyżewskiego w rocznicę śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, żonę Marię, wnuczkę Dorotę, ++ z rodzin Krzysteczko, Blaszczok, Niestrój i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 9.03.2021 – 

6.30 Za ++ Emila, Elfrydę Kubicki, ich rodziców i rodzeństwo, Jana, Kunegundę Hirsz, Franciszka, Anielę Loska i ++ z rodzin Kubicki, Loska, Lasiński, Hirsz i Kisiela.

18.00
1. Za ++ Jerzego, Annę, Józefa Kowol, Huberta, Józefa, Helenę Piecha, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Kowol, Piecha, Zaczek, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Cecylię Bartoszek od Wspólnoty Różańcowej.

ŚRODA – 10.03.2021 – 

6.30 Za + Dorotę Kłos w 30. dzień po jej śmierci.

17.00
1. Za ++ Stanisława Wróblewskiego w rocznicę śmierci, syna Wojtka, Martę, Jana, Pawła Musioł, Jolantę Mryka, Mariana Urbańczyk, Anielę Bartoszek, ks. Henryka Sajdok, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka oraz ++ kapłanów.
2. Za ++ Małgorzatę, Pawła, Henryka, Różę, Agnieszkę, Alojzego Swoboda, ++ z rodzin Kołbasko, Kołodziej i Mucha.

CZWARTEK – 11.03.2021 – 

6.30 Za ++ Jadwigę, Pawła, Cecylię Kotyczka, Marię, Romana, Tomasza Mryka, Annę, Wacława Głuch, Różę, Joachima Musioł, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Antoniego, Marię, Alojzego, Rafała, Benedykta, Łucję Szołtysek, Barbarę, Juliusza, Emilię, Alojzego, Augustyna, Alfreda, Łucję Michalski, Piotra, Annę Żymełka, Bernarda, Franciszkę Kowol, Katarzynę, Henryka Lazar, Alfreda, Marię Gancarczyk, Ludwika, Gertrudę, Tadeusza, Renatę Pyka, Tomasza Mryka, Horsta, Marię Koim, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Grzegorza Krzysteczko, Benedykta Nocoń, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.
2. Za ++ Elżbietę, Józefa Mryka, Anielę, Emila Michalski, dziadków, ++ z rodzin Wita, Gancarczyk, Szołtysek, Szymura, Ignacego Bartoszek, Emilię Kleczka i ++ kapłanów.

PIĄTEK – 12.03.2021 – 

6.30 Za ++ mamę Serafinę Długaj w 10. rocznicę śmierci, ojca Alojzego, teściów Janinę, Zygmunta Skrzydeł, ++ szwagrów, dziadków i ++ z pokrewieństwa Długaj, Skrzydeł, Pawlas i Niewiadomski.

18.00
1. Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy, św. Józefa i św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50. rocznicy urodzin Bogusława Janota, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++ Marię, Walentego Musioł, Ignacego, Marię, Wilhelma Bartoszek, Łucję, Konrada Szołtysek, Jana Muszalik, Wiktora Mazurek, Anielę, Emila Michalski, Oswalda Bartnik, Pawła Domin, Szymona Gawlik.

SOBOTA – 13.03.2021 – 

6.30 Za ++ Wiktora, Bożenę, Jana, Gertrudę Dylus, Marię, Wiktora, Elżbietę, Gerharda Mijacz, Franciszkę, Józefa Krzysteczko, Franciszka Rybka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. W intencjach czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Leona Majowskiego w 10. rocznicę śmierci, rodziców, siostrę Marię, dziadków z obu stron, Franciszka Mijacz, Mirosława Kowalczyk, Ryszarda Palusińskiego, Renatę Popek, ++ z rodzin Majowski, Mijacz i Promny.

NIEDZIELA – 14.03.2021 – IV Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Annę Wilczyńską w rocznicę śmierci, męża Edmunda, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, Bernarda Pisarek, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Cecylię Bartoszek, męża Romana od rodzin Jędryczka, Promny, Bujara i Kaczmarek.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Marii Alicji Tajnert, jej rodziców i chrzestnych.
2. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża a intencji Alicji Tajnert, jej rodziców i bliskich.

16.30 Za ++ Angelę, Emila, Jerzego Piszczelok, Marię, Eryka Spyra, dziadków, Dolores, Gerhata Grześka, Achilesa Związek, Pawła Kucjas, Jana Karwat, Wernera Wochnik, ++ z pokrewieństwa Malcherczyk, Piszczelok, Kucjas, Spyra, ++ sąsiadów, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.