PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 8 – 15 marzec 2020

NIEDZIELA – 8.03.2020 – II Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Wiktora, Gertrudę, Jana, Bożenę, ks. Ryszarda, ks. Józefa Dylus, Marię, Wiktora, Elżbietę, Gerharda Mijacz, Franciszkę, Józefa Krzysteczko, Franciszka Rybka i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za + Mariana Gonsior od sąsiadów z ul. Gliwickiej, Zwycięstwa i Kłodnickiej.

12.00 Za ++ Franciszka Strzyżewskiego w rocznicę śmierci, żonę Marię, wnuczkę Dorotę, 2 braci, jego rodziców, ++ z rodzin Krzysteczko, Blaszczok, Niestrój, Henryka Kochut i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Za ++ Mariana, Pawła, Magdalenę Wyrobek, Józefa, Magdalenę Niewięć, Sebastiana Wróbel, Jana Gołąb, Irenę Mierzwa, Lidię Lauterbach i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 9.03.2020 – 

8.00

18.00
1. Za ++ Stanisława Wróblewskiego, jego rodziców, Martę, Jana, Pawła Musioł, Jolantę Mryka, Mariana Urbańczyk, ks. Henryka Sajdok, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka oraz ++ kapłanów.
2. Za ++ Jerzego, Annę, Józefa Kowol, Huberta, Józefa, Helenę Piecha, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Piecha, Kowol, Mryka, Zaczek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 10.03.2020 – 

8.00 Za ++ męża, córkę, siostrę i ++ rodziców z obu stron.

18.00 Za ++ Antoniego, Marię, Alojzego, Rafała, Benedykta, Łucję Szołtysek, Juliusza, Barbarę, Emilię, Alojzego, Augustyna, Alfreda, Łucję Michalski, Piotra, Annę Żymełka, Bernarda, Franciszkę Kowol, Katarzynę, Henryka Lazar, Alfreda, Marię Gancarczyk, Ludwika, Gertrudę, Renatę, Tadeusza Pyka, Grzegorza Krzysteczko, Benedykta Nocoń, Tomasza Mryka, Horsta, Marię Koim, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk,++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

ŚRODA – 11.03.2020 – 

8.00

17.00
1. Za ++ Serafinę Długaj w rocznicę śmierci, męża Alojzego, Janinę, Zygmunta, Krystynę Skrzydeł, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, Anastazję, Michała Pawlas, Helenę, Teodora Długaj, Pawła Bartoszek, Ryszarda Kowalczyk i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Małgorzatę, Pawła, Henryka, Różę, Agnieszkę, Alojzego Swoboda, ++ z rodzin Kołbasko, Stachura, Mucha, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 12.03.2020 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Elżbietę, Józefa Mryka, Anielę, Emila Michalski, dziadków, Gretę Wita, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, Anielę, Ewalda Szymura, Ignacego Bartoszek, Emilię Kleczka, Łucję Czopek i ++ kapłanów.
2. Za ++ Marię, Walentego Musioł, Ignacego, Marię, Wilhelma Bartoszek, Łucję, Konrada Szołtysek, Jana Muszalik, Wiktora Mazurek, Anielę, Emila Michalski, Szymona Gawlik, Oswalda Bartnik, Pawła Domin.

PIĄTEK – 13.03.2020 – 

6.30 Za ++ Marię, Eugeniusza, Zofię, Wiktora Słaboń, Stefanię, Jerzego Ratka, Mariana Katarzyńskiego, Stanisława Całka i Zbigniewa Siestrzykowskiego.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Annę Wilczyńską w rocznicę śmierci, męża Edmunda, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, Bernarda Pisarek, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 14.03.2020 – 

6.30 Za ++ Jadwigę, Pawła Kotyczka, dziadków Kotyczka, Marię, Romana, Tomasza Mryka, Annę, Wacława Głuch, Różę, Joachima Musioł, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za + Franciszkę Krzysteczko na pamiątkę urodzin, męża Józefa oraz ++ rodziców z obu stron.
2. W pewnej intencji.

NIEDZIELA – 15.03.2020 – III Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.

10.30 O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Filipa Kowol, jego rodziców i chrzestnych.

12.00 Za ++ Leona Majowskiego, rodziców, siostrę Marię, teścia Franciszka Mijacz, dziadków z obu stron, Mirosława Kowalczyk, Ryszarda Palusińskiego, Renatę Popek.

16.30 Za ++ Adelajdę, Józefa Paszek, Zofię, Wiktora, Eugeniusza, Marię, Wiesławę Słaboń, Pawła Mazurek, Ludwika, Józefa, Leona Pilny, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.