PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 8 – 15 sierpień 2021

NIEDZIELA – 8.08.2021 – XIX Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Franciszka, Anielę, Pawła, Agnieszkę Loska, Rafała, Barbarę Kubicki, Franciszka, Gertrudę, Romana, Erykę, Henryka Macha, Emila, Elfrydę Kubicki, Grażynę Tomecką, ++ z pokrewieństwa Skiba, Macha, Kowol, Rodewald.

10.30

  1. Za + Rudolfa Kaizer w 1. rocznicę śmierci.
  2. Do Bożej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie Urszuli i Jacka.

16.30 Za ++ Elfrydę, Henryka, Rafała Stalica, Alfreda, Bernarda, Marię, Adolfa, Leokadię, Marcina Wilk, Franciszkę Macha, Gertrudę, Wincentego Kraiński, Tomasza Mryka, Małgorzatę Kruszyna, Agnieszkę, Pawła Nocoń, Jadwigę, Piotra Drobik, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 9.08.2021 – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża

18.00

  1. Za ++ Eryka, Emila, Annę, Gerarda Bujara, Jana, Leokadię Mryka, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Elżbietę, Ernesta Kaczmarek, Adolfa, Różę Kurpas, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Jachnik, Chwiołka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
  2. Za + Erwina Nocoń od sąsiadów.

WTOREK – 10.08.2021 – Święto św. Wawrzyńca

6.30 Za ++ Alfreda Michalskiego w rocznicę śmierci, żonę Łucję, ++ rodziców, dziadków, ++ z rodzin Mizera, Michalski, Pyka, Gancarczyk, Żymełka i Rudolfa Niemiec.

ŚRODA – 11.08.2021 – Wsp. św. Klary

17.00

  1. Za ++ męża Grzegorza Krzysteczko na pamiątkę urodzin, jego rodziców Anielę i Henryka, + Benedykta Nocoń.
  2. Za + Halinę Korzuszek w 30. dzień po śmierci.

CZWARTEK – 12.08.2021 –

18.00 Za ++ Romana, Helenę, Leona Skiba, Mariana, Teodora, Gertrudę, Marię, Ryszarda Gonsior, Elżbietę, Stefana Rodewald, Elżbietę Respondek, Romana Nocoń, Tomasza Mryka, Michała Haberko, ++ z pokrewieństwa Szolc i Skiba.

PIĄTEK – 13.08.2021 –

18.00 W intencjach czcicieli MB Fatimskiej.

SOBOTA – 14.08.2021 – Wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego

6.30

  1. Za ++ Ludwika Kowol na pamiątkę 100. rocznicy urodzin i żonę Janinę.
  2. Za + Agnieszkę Roj w 30. dzień po śmierci.

18.00 Za ++ Karolinę Lauterbach w rocznicę śmierci, dziadków Marię, Gerarda Lauterbach, Gintra Galwas, ++ z rodzin Galwas, Lauterbach, Hawełka, Jaworski i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 15.08.2021 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

8.00 Za ++ Marię, Horsta, Krystiana Koim, dziadków Koim, Nocoń, Kempiński, Szołtysek, Michalski, ++ z pokrewieństwa i + Cecylię Kciuk.

10.30 Za ++ Marię Kołodziej na pamiątkę 90. rocznicy urodzin, męża Alojzego, rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.

Po Mszy św.: Chrzest Święty: Hanna Maria Szołtysek, Klara Maria Grześ.

16.30 Za ++ Franciszkę, Teodora Promny, 2 synów, synowe Katarzynę i Kornelię, wnuka Leona, Rajmunda, Marię, Wiktora, Roberta, Gerarda, Marię Szołtysek, Gertrudę, Annę, Józefę, Oskara, Edeltraudę Mryka, ++ dziadków, Zofię, Teodora Szołtysek, ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.