NIEDZIELA – 9.06.2024 – X Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Wiktora Piszczelok w rocznicę śmierci, jego rodziców Annę, Wiktora Piszczelok, Marię, Antoniego, Oskara Kowol, Magdalenę, Henryka Nieradzik, ++ dziadków, Jana, Gerdę Grzywok, ++ z pokrewieństwa Kowol, Piszczelok i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za + męża, ojca, syna Gabriela Mryka w 1. rocznicę śmierci i + ojca Zygmunta.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 80. rocznicy urodzin Eugeniusza Kowol, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Małgorzatę Pilny w rocznicę śmierci, męża Józefa, rodziców z obu stron, zięcia Krzysztofa, Agnieszkę, Eryka Kot, ++ z rodzin Pilny, Botor, Małyszek, Kot, Woźnica i Spyra.

PONIEDZIAŁEK – 10.06.2024 –

6.30

18.00 Za ++ brata Zygfryda w 3. rocznicę śmierci, rodziców, teściów, kuzynki, kuzynów i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 11.06.2024 – Wsp. św. Barnaby

6.30 Za + Elżbietę Dragon od Wspólnoty Różańcowej.

18.00 Za ++ Gabriela Mryka w 1. rocznicę śmierci, Erykę, Romana, Henryka Macha, Grażynę Tomecką, Romana, Alojzego, Różę, Adama Szukała, Zygmunta Mryka, Genowefę Mijacz, ++ dziadków, ++ z rodzin Loska, Duda, Bryłka, Roj i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 12.06.2024 – Wsp. bł. męczenników Józefa Czempiela, Emila Szramka i towarzyszy

6.30 Za ++ Szczepana, Konstantynę Swoboda, ks. Leonarda Swoboda, Marię, Józefa Pakura, Jadwigę, Łucję Kurpas, Anielę, Pawła Nocoń, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Tabath, Teichgraber i ++ kapłanów.

17.00

  1. Za ++ rodziców Renatę, Zygmunta Kozubek, wnuka Kamila, dziadków z obu stron, teściów Eleonorę, Henryka Kowalski, Mieczysława Leks w 1. rocznicę śmieci i ++ z pokrewieństwa.
  2. Za + Elżbietę Dragon od koleżanek i kolegów z rocznika 1941.
  3. W intencji uczniów kl. VIII na zakończenie edukacji w szkole podstawowej.

CZWARTEK – 13.06.2024 – Wsp. św. Antoniego z Padwy

6.30 Za + Zofię Mijacz w 30. dzień po śmierci.

18.00 W intencji czcicieli MB Fatimskiej.

PIĄTEK – 14.06.2024 – Wsp. bł. Michała Kozala

6.30 Za ++ męża Jana Pawlas, rodziców, teściów, siostry, szwagrów, dziadków, chrzestnych, sąsiadów, kapłanów, nauczycieli, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Alojzego, Annę Niestrój, Ryszarda, Elfrydę Kleczka, ++ dziadków, Franciszka, Adelajdę Musioł, Jana, Agnieszkę, Gotfryda Morawiec, Jerzego, Różę Czech, Leona Nocoń, Anetę Waniek, Piotra Nowak, ++ kapłanów i franciszkanów.

SOBOTA – 15.06.2024 –

6.30 Za ++ Łucję Malcherczyk w 1. rocznicę śmierci, męża Pawła, rodziców Marię, Edwarda Badura i ++ z pokrewieństwa Malcherczyk i Badura.

18.00 Za ++ rodziców Łucję, Ewalda Bartoszek, Dorotę, Eryka Smołka, Amalię, Herberta, Pawła Janyga, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Korcela, Szołtysek, Dubiel, Kupka, Promny i ++ dziadków.

Po Mszy św.: Chrzest Święty – Milena Nieświec

NIEDZIELA – 16.06.2024 – XI Niedziela Zwykła

8.00 Za + Damiana Malik od kolegów i koleżanek z rocznika z podstawówki.

10.30 Za ++ Andrzeja Nowak w rocznicę śmieci, Zofię, Teodora Szołtysek, dziadków, rodzeństwo, Helenę, Bolesława Nowak, Halinę Filipczyk, Anielę, Romana Fajkis, Helenę Biela i ++ z pokrewieństwa.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji rocznych dzieci: Zofia Respondek, Jakub Rajca, Marcelina Smorz, Patryk Czaja, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za + ks. Proboszcza Jana Piwczyka w 1. rocznicę śmierci.