PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 9 – 16 kwiecień 2023

NIEDZIELA – 9.04.2023 – Zmartwychwstanie Pańskie

8.00 Za ++ Stefana Szołtysek w 2. rocznicę śmierci, rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ męża Leona w rocznicę śmierci, Jolantę Mryka, wnuczkę Iwonę Wawoczny, ++ rodziców, rodzeństwo, krewnych z rodzin Mryka, Miczka, Zaremba, Pyka, Szołtysek, Plaza, Musioł, Paluch, Nocoń i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Marię, Pawła Pyka, Benedykta, Ryszarda, Dorotę Kupka, Katarzynę Koźlik, Kornelię, Alojzego, Leona Promny, Tadeusza, Renatę Pyka, Józefa Krawiec, Jana, Teresę Żymełka, Janusza Kmiotek, ++ z rodzin Pyka, Jachnik, Malik i Łukwiński.

 

PONIEDZIAŁEK – 10.04.2023 –

8.00 Za ++ Wiktora, Marię Promny, Wilhelma, Jadwigę Kopel, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Promny, Janyga, Kopel, Szuła, Bernadetę, Joachima Bryłka.

10.30 Za ++ Augustynę Musioł w rocznicę śmierci, męża Bernarda, Bronisława Musioł, Adelajdę, Kazimierza Balik, Joachima Paczuła, Jerzego Paszek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ sąsiadów.

12.00 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Marcina jako podziękowanie za 50 lat życia Marcina Brosz, z prośbą o błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla solenizanta i wszystkich bliskich, ofiarowana przez mamę.

 

WTOREK – 11.04.2023 –

6.30 Za + Cecylię Nocoń w 30. dzień po śmierci.

18.00 Za ++ mamę Marię Musioł na pamiątkę 90. urodzin od dzieci z rodzinami.

 

ŚRODA – 12.04.2023 –

6.30 Za ++ Gertrudę, Henryka, Antoniego, Edwarda Kula, Józefa Gajdzik, Annę, Romualda Wodara i ++ z pokrewieństwa.

17.00
1. Za ++ Gertrudę, Henryka, Stefana Szołtysek, Czesława, Jana, Apolonię Tybor, Gerarda Przybycin, ++ dziadków, Jana, Martę, Teodora, Zofię Szołtysek, Franciszka Rybka, Romana, Anielę Fajkis, Jana, Agnieszkę Morawiec, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Huberta Gajda na pamiątkę urodzin, żonę Elżbietę, Teresę, Emila Pyka, Roberta, Henryka Noglik, Martę, Ernesta, Ludwika, Reinholda Kula, ++ dziadków i ++ kapłanów.

 

CZWARTEK – 13.04.2023 –

6.30 Za ++ Huberta Kobier w 30. dzień po śmierci, ojca Ryszarda, żonę Danutę, rodziców Romana i Helenę Szołtysek, ++ krewnych z rodzin Kobier, Szołtysek i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 W intencjach czcicieli MB Fatimskiej.

 

PIĄTEK – 14.04.2023 –

6.30

18.00
1. Za ++ Marię, Franciszka, Leona, Ryszarda Łukwiński, Stanisławę, Stefana, córkę Marię, 3 synów, 2 synowe, 2 zięciów, dziadków z obu stron, Marka Herisz, ks. Jana Jabłoński, ++ z rodzin Łukwiński, Nagengast, Jachnik, Malik, Pyka, Kot, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Edmunda, Annę Wilczyński, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, Marię, Bernarda Pisarek, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA – 15.04.2023 –

6.30 Za ++ Ryszarda Falkus na pamiątkę 80. urodzin, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Ryszarda, Różę, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Kunegundę, Jana Zawisza, Leokadię, Jana Mryka, Agnieszkę, Franciszka, Piotra Roj, Teresę, Norberta Matula, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, Henryka Duda, ++ dziadków, chrzestnych, ++ z pokrewieństwa Falkus, Lempa, Mryka, Kuberek, Galwas, Rybka, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Franciszka Botor w rocznicę śmierci, Gertrudę, Ewalda Botor, Emilię, Alojzego Michalski, ++ dziadków, Annę, Henryka Kandziora, Lidię Lauterbach, Helenę Biela, Józefa, Małgorzatę Pilny, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ mamę Gertrudę Sowa w rocznicę śmierci, ojca Stanisława, brata Janusza, Franciszkę, Karola Musioł, Marię, Eryka, Leona, Franciszka, Renatę Sobota, Helenę, Jerzego Stelmach, Urszulę Nawrat i ++ z pokrewieństwa.

 

NIEDZIELA – 16.04.2023 – Niedziela Miłosierdzia Bożego

8.00 Za ++ Wincentego, Zofię, Stefana Nocoń, dziadków, Martę, Emanuela Macha, Annę, Alojzego Kula, Genowefę, Romana Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę, Franciszka Tłuczykąt, ++ sąsiadów, kapłanów, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Krzysteczko.

10.30 Za ++ Leokadię Musioł w rocznicę śmierci, męża Wincentego, Marię, Horsta, Krystiana Koim, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Musioł, Bartoszek, Koim, Nocoń oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za ++ Bernarda Gancarczyk w rocznicę śmierci, żonę Lidię, Edwarda Kula, ++ z rodzin Gancarczyk, Szołtysek, Rybka, Kula, Michalski, Bartoszek, Szołtysek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Za ++ Ryszarda Pach w 1. rocznicę śmierci i ojca Sebastiana.