PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 9 – 16 październik 2022

NIEDZIELA – 9.10.2022 – XXVIII Niedziela Zwykła

8.00 Za + Zofię Wolińską od służby kościelnej.

10.30 Za parafian.

12.00 Dziękczynna z okazji 90-lecia Ludowego Klubu Sportowego „Tempo” Paniówki w intencji zawodników, trenerów, działaczy, przyjaciół i partnerów klubu oraz za ++ działaczy, trenerów, zawodników i kibiców.

16.30 Za + Zofię Skrok w 30. dzień po śmierci.

 

PONIEDZIAŁEK – 10.10.2022 –

6.30

18.00
1. W intencji małżonków Jolanty i Stanisława Szołtysek, którzy dziękują Bogu za łaski otrzymane w ciągu 35 lat małżeństwa i proszą przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Ojca Pio o Boże błogosławieństwo, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla całej rodziny.
2. Za ++ Rudolfa Luks na pamiątkę urodzin, żonę Teresę, Mariannę, Władysława Masłocha, Jacka Barańczyk, ++ dziadków, ++ z rodzin Luks, Masłocha, Janota, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

WTOREK – 11.10.2022 –

6.30

18.00 Za ++ Franciszka Musioł w rocznicę śmierci, żonę Adelajdę, Leona Nocoń na pamiątkę urodzin, Anetę Waniek, Alfreda Nocoń, Iwonę Wawoczny, ++ dziadków, ++ z rodzin Niestrój, Morawiec, Piotra Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA – 12.10.2022 –

6.30

17.00
1. Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za wszelkie łaski z okazji 20. rocznicy ślubu Jadwigi i Tomasza, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
2. Za ++ Pawła, Zofię, Alfonsa Szymeczko, Cecylię, Roberta Papkala, Wilhelma, Wernandę Miczka, Halinę, Zbigniewa Syczyńskich.

 

CZWARTEK – 13.10.2022 – Wsp. bł. Honorata Koźmińskiego

6.30

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Alojzego Kot na pamiątkę urodzin, Różę, Gertrudę, Józefa, Norberta Kot, Henryka Halasz, Erwina Nocoń, Gertrudę, Wilhelma, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę Swoboda, Mariannę, Czesława Garus i ++ z pokrewieństwa.

 

PIĄTEK – 14.10.2022 –

6.30 Za ++ Józefa, Jana, Marię Pawlas, Martę, Józefa, Gertrudę Woźnica, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Pawła Malik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, Stefana Kurpas, ++ dziadków, chrzestnych, kapłanów, sąsiadów, nauczycieli i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ ojców Edwarda Kula i Erwina Nocoń na pamiątkę ich urodzin, ++ dziadków Nocoń, Kula, Rybka, Swoboda, ++ chrzestnych, Andrzeja Wieczorek i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Gertrudę, Józefa, Hermana Matula, Sebastiana, Jana Wróbel, Magdalenę, Pawła, Mariana Wyrobek, Lidię Lauterbach, Ewalda Brosz, Zdzisława, Teresę Michoń, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA – 15.10.2022 – Wsp. św. Teresy od Jezusa

6.30

16.00 Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy w podziękowaniu za dar życia, z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz Dary Ducha Świętego dla Justyny Bartoszek z okazji 18. urodzin.

18.00
1. Za ++ Stefana Krzymyk, rodziców, teściów, Józefa Organiściok, Huberta Piecha, Józefa Kowol, Elfrydę, Ryszarda Kleczka, Gerarda Nocoń, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Tomasza, Emilię, Anielę Kowol, Andrzeja, Annę, Eugeniusza, Teresę, Zofię Kosiński, Łucję Szołtysek, Benedykta, Magdalenę Swoboda, Pawła Bartoszek, Mariana Świerkot, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Szołtysek i Kowol.

 

NIEDZIELA – 16.10.2022 – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej

8.00 Za + Alojzego Szołtysek w rocznicę śmierci i ++ rodziców Marię i Romana.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Fatimskiej, za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Świętego i opiekę za wszystkie wdowy naszej parafii.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Julia Janoszczyk, Alicja Jóźwik, Filip Kordys, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary, św. Floriana z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte 40 lat w małżeństwie Lidii i Mariana Morgała, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego na dalsze lata dla całej rodziny.