W poniedziałek 12 listopada 2018 r. gościliśmy w naszej parafii potomków śp. Joanny von Schaffgotsch. Wielopokoleniowa rodzina zjechała z wielu miejsc Niemiec i Austrii. Najpierw odwiedzali Kopice, gdzie odnawiane jest mauzoleum Schaffgotschów, potem Rudę Śląską i Bytom, a na koniec zawitali do Paniówek. Pobyt naszych gości w parafii został zorganizowany głównie przez Koło Gospodyń Wiejskich i P. Sołtysa, którzy występowali w imieniu wszystkich parafian.

Wszystkim też parafianom w imieniu rodziny podziękował graf Hans Ulrich von Schaffgotsch (na zdjęciu siedzący w okularach).

O historii rodziny i o pamiątkach jakie po nich pozostały można poczytać m.in. w  wydanym na następny rok kalendarzu. Jest on jeszcze dostępny w naszym kościele.