Zaproszenie do Szkoły Katechetów Parafialnych.

Szkoła Katechetów – instrukcja.