• Zadaniem świadka bierzmowania jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu.
  • Według wskazań KEP, w celu zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkiem powinien być jeden z rodziców chrzestnych (nie jest to konieczne, ale usilnie zalecane).
  • Tam gdzie nie jest to możliwe, świadkiem bierzmowania może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie), ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.
  • Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat.
  • Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.
  • Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi, powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania.
  • W tym celu świadek powinien zgłosić się do swojej parafii z prośbą o zaświadczenie, że może pełnić tę funkcję, następnie dostarczyć je księdzu przygotowującemu do sakramentu bierzmowania.
  • Świadek powinien wspierać bierzmowanego radą, czynem i modlitwą.
  • Uroczystość bierzmowania powinien przeżywać w stanie łaski uświęcającej i razem z bierzmowanymi przystąpić do Komunii Świętej.
  • Podczas udzielania sakramentu bierzmowania świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.