Wolne miejsca możliwe do pochówku na cmentarzu w Paniówkach


C/21 (grób dziecięcy)
C/23 (grób dziecięcy)
E1/20
F/19_2 (grób podwójny)
F1/32
G/12 (+Rusin Dorota)
G1/06 (+ Niklaczyński)
G1/21
G1/28
H/22
I1/24 (+Bartoszek Herman i Maria)
I1/ 32