Aktualnie posługujący

ks. Józef Świerczek

Urodził się 8 grudnia 1964 w Rogowie n. Olzą. Święcenia kapłańskie przyjął 12 maja 1990 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Damiana Zimonia.  Jako wikariusz pracował w parafii: Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach na Tysiącleciu Dolnym (1990-1993), Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie (1993-1996), Św.Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach (1996-2000) i Najświętszego Imienia Maryi i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich (2000-2003). Od sierpnia 2003 do lipca 2014 roku pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 27 lipca 2014 proboszcz w Paniówkach.

dk. Łukasz Głąbik  na stażu duszpasterskim od 12 lutego do 30 kwietnia 2017 r.