Przed powstaniem parafii w Paniówkach, wierni uczęszczali do kościoła parafialnego w Paniowach. Ten z kolei od XVI w wieku był kościołem filialnym parafii w Bujakowie.

Ciekawostka. Paniówki, wraz z Paniowami aż do 1821 przynależały do diecezji krakowskiej, a Bujaków. z Chudowem i Gierałtowicami do diecezji wrocławskiej. Była to także stara granica pomiędzy Ziemią Krakowską, a Księstwem Opolskim, stanowiąca ślad jeszcze dawniejszych podziałów plemiennych. Zupełnym curiosum było to, że proboszcz z Bujakowa (diec. wrocławska) zupełnie legalnie duszpasterzował też w Paniowach (diec. krakowska). Władze pruskie w 1821 roku wymusiły zmianę granic diecezji i odtąd biskupowi wrocławskiemu podlegały także pozostałe dekanaty Górnego Śląska, w tym przyłączony Wikariat w Cieszynie.

Starania o budowę własnego kościoła w Paniówkach rozpoczęły się w 1909 r. Wtedy to Joanna Schaffgotsch, dziedziczka dóbr w Paniowach, Paniówkach i Chudowie zapisała w testamencie 1500 ówczesnych marek dla kościoła w Paniówkach i Bujakowie.

W 1922 r. parafię w Bujakowie objął ks. Franciszek Górek, który trzy lata później wydał oficjalną zgodę na wydzielenie filii Paniowy – Paniówki z parafii w Bujakowie. Właściciel gruntu, na którym stoi obecnie kościół spółka Godula z Rudy – Chebzia w 1934 r. odstąpiła bezpłatnie 2,1 ha gruntu pod kościół, cmentarz oraz plebanię w Paniówkach. 11 marca 1935 r. powołano Komitet Budowy Kościoła w Paniówkach, na którego czele stanął ks. Plewnia, proboszcz z Paniów.

img_20161121_0001

Projekt budowy kościoła w stylu romańskim opracował budowniczy Alfred Pruszowski z Kończyc, który przejął także nadzór nad budową. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał 17 maja 1936 roku ks. infułat Wilhelm Kasperlik. Ponieważ koszt całego przedsięwzięcia opiewał na około 170 tys. zł. budowę trzeba było realizować wysiłkiem społecznym. Płacono tylko murarzom i cieślom. Część wyposażenia kościelnego pochodzi z darowizn parafian: ks. Franciszek Górek podarował ociosany kamień na cokół, deski oraz eternit na cały dach, ktoś inny ofiarował krzyż na wieżę, a stolarz z Wirku – 20 ławek.

img_20161119_0001

Uroczyste poświęcenie nowej świątyni nastąpiło 26 listopada 1936 r. 28 grudnia 1945 r. dekretem biskupa Stanisława Adamskiego powołano kurację Paniówki, przyłączając do niej również parafię Chudów. Patronem parafii został wybrany św. Urban I, papież. Jako patron winnic jest powiązany z rolnictwem, co najprawdopodobniej mogło wpłynąć na ten wybór.

kosciol-kolor

Potrzeba utworzenia plebanii pojawiła się w 1936 r. Początkowo nowa parafia nie miała przydzielonego własnego księdza. Jednak kiedy w parafii Paniowy pojawił się wikary, został on przeniesiony do Paniówek. Tu zamieszkał u jednego z mieszkańców. Po zakończeniu wojny wznowiono starania o budowę plebanii. Poświęcenie probostwa odbyło się 2 grudnia 1951 r. W latach 1983 -1986 trwała budowa ośrodka katechetycznego. W 1990 r. do użytku oddano Dom Przedpogrzebowy.

W 2016 roku dokonano gruntownego remontu wieży kościoła. Odtworzona zostało cebulaste zwieńczenie wieży z nowym krzyżem, a także odnowiono elewację i wewnętrzne segmenty.

W 2018 roku podjęto się gruntownego remontu dachu i założono elementy wentylacji wnętrza.

Tak zmieniał się ołtarz w kościele:

 

 

 

 

img_20170103_0001img_20170103_0005img_20161107_0002paniowki-kosciol_sw_urbana244197

Kaplica św. Jana Nepomucena na starej pocztówce.