Duszpasterze pochodzący z Paniówek

ks. Krzysztof Tabath

 

ks. Krzysztof Tabath – wyświęcony w 1989

Obecnie proboszcz parafii MB Częstochowskiej w Knurowie.… Więcej →

ks. Leon Kraiński

ks. Leon Kraiński – wyświęcony w 1989

Proboszcz parafii NMP Królowej Wszechświata we Frydku, a obecnie proboszcz parafii NSPJ w Brzezinach – Piekarach Śląskich.… Więcej →

ks. prałat Arkadiusz Nocoń

Urodził się 24 sierpnia 1962 w Knurowie (syn Gerarda i Marii z d. Mryka). Święcenia kapłańskie otrzymał 14 maja 1988 w Katowicach z rąk bpa Damiana Zimonia. Jako wikariusz pracował w parafii św. Wawrzyńca w Rudzie Śląskiej (1988-1990).… Więcej →

ks. Eugeniusz Kurpas

ks. Eugeniusz Kurpas – wyświęcony w 1979

Obecnie emerytowany proboszcz parafii św. Michała w Siemianowicach Śląskich.… Więcej →