BIERZMOWANIE

Rozpoczeliśmy przygotowanie do sakramentu bierzmowamia uczniów klas III Gimnazjum.

Przygotowanie będzie się odbywało w 4 równoległych cyklach:

  • Spotkania w kościele, wraz z rodzicami. Terminy tych spotkań:
  • środa  26 września 2017
  • poniedziałek 30 października 2017
  • poniedziałek 27 listopada 2017
  • poniedziałek 18 grudnia 2017 – niestety nie odbędzie się (spotkanie opłatkowe nauczycieli)
  • poniedziałek 26 lutego 2018
  • poniedziałek 26 marca 2018
  • Spotkania w grupach z animatorami – według ustalonego w grupie harmonogramu
  • Spotkania z animatorami oazowymi – według ustalonego harmonogramu
  • Katecheza w szkole