Informacje Archidiecezji Katowickiej

List Konferencji Episkopatu Polski – Dzień Papieski.

List Konferencji Episkopatu Polski
zapowiadający obchody XVIII Dnia Papieskiego
pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
Biblijny opis stworzenia Ewy, zaczerpnięty z Księgi Rodzaju, jest obrazem planów Boga względem człowieka. Bóg powołuje go do istnienia z miłości i jednocześnie ku niej kieruje (por.… Więcej →

 W TROSCE O WSPÓLNY DOM

List Pasterski Episkopatu Polski

w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

 4 października 2018 r.

Bracia i Siostry!

Odczytany dziś fragment Mateuszowej Ewangelii odsłania tajemnice Jezusowego serca. Jezus zaprasza nas do podjęcia powierzonych nam zadań razem z Nim.… Więcej →

Dzień modlitwy o uświęcenie duchowieństwa.

Jak co roku, w pierwszą sobotę września odbyła się pielgrzymka wszystkich kapłanów archidiecezji do jednego z kościołów. 1 września 2018 roku pielgrzymowaliśmy do kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Siemianowicach Śl.-Bytkowie.

W programie pielgrzymki była konferencja ks prof.… Więcej →

Apel Metropolity Katowickiego.

APEL METROPOLITY KATOWICKIEGO

O MODLITWĘ ZA POWOŁANYCH I ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!

1. Obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Modlimy się szczególnie intensywnie za powołanych do służby Ewangelii oraz o nowe powołania do służby Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele.… Więcej →

Akcja „Śląskie – dzieciom z Aleppo”.

ZAPROSZENIE DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ „ŚLĄSKIE – DZIECIOM Z ALEPPO”

 Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie! Zakończył się okres Bożego Narodzenia. W tym czasie adorowaliśmy Boże Dziecię i dziękowaliśmy za objawioną Miłość! Łączyliśmy się duchowo z Betlejem, by trwać przy Bożej Dziecinie i uczyć się miłości od Świętej Rodziny.… Więcej →

List Pasterski ks. Arcybiskupa

LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO PRZED UROCZYSTOŚCIĄ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej – 16 października 2016 r.

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!

1. W usłyszanym przed chwilą fragmencie Ewangelii św. Marka Jezus zwraca uwagę, że jego rodziną są ci, którzy wypełniają wolę Pana Boga.… Więcej →