Przygotowanie dalsze do małżeństwa.

Młodzież, szczególnie tę, która przyjęła w tym roku sakrament bierzmowania zapraszamy na spotkania w ramach przygotowania do życia w rodzinie (do małżeństwa). Tematyka spotkań będzie obejmowała zagadnienia związane z komunikacją międzyosobową, dojrzałością w przeżywaniu uczuć, rozwiązywaniem konfliktów i inne związane z dojrzałym przeżywaniem siebie i relacji.

Na zakończenie kursu sumienni uczestnicy otrzymają świadectwo uczestnictwa w tzw. przygotowaniu dalszym do małżeństwa.

Pierwsze spotkanie we wrześniu.

Spotkania będa miały miejsce przez kolejne 10 poniedziałków.

\